Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på lignende artikler: Sådan samarbejder DTU om milliardbyggerier
649 artikler

Dansk Standard udgiver en dansk udgave af vejledningen ISO 55002, som beskriver, hvordan man i praksis løser opgaven med en Asset Management-certificering.
14. juli 2020
Strategisk vedligehold. Strategisk ejendomsdrift. Strategisk Facility Management! Strategisk, ja det begreb bruger vi i alle mulige sammenhænge, når vi vil tydeliggøre, at vi tænker langsigtet, holistisk, ud af boksen og alt andet end snævert fagligt...
14. juli 2020
Gehl har lavet en undersøgelse af, hvordan corona-krisen og den aktuelle nedlukning af Danmark påvirker vores måde at bruge byen og dens rum på. Undersøgelsen er gennemført i fire danske byer i april med støtte fra Realdania og Københavns Kommune.
14. juli 2020
Værdifulde rum etableres gennem grundig, analytisk stillingtagen til funktionerne i samarbejde med de mennesker der skal bruge dem, fastslår RITA Arch.
14. juli 2020
Coronakrisen sætter dybe spor i disse måneder. Mange virksomheder kæmper en brav kamp for overlevelse på trods af regeringens økonomiske hjælpepakker. Hvornår vi kommer sådan helt ud på den anden side, ved ingen, men en ting er sikkert: Vi har en gylden mulighed for Fat stå stærkere på den anden side.
14. juli 2020
Brugertilfredshed er et fokusområde for den fællesstatslige Facility Management-løsning, som Bygnings- styrelsen står i spidsen for. Løsningen implementeres i tre bølger, bølge 1 blev idriftsat 1. okt. 2019, den omfatter på nuværende tids- punkt 42 institutioner fordelt på 11 ministerområder.
Før driftsstart er der gennemført to brugertilfredshedsundersøgelser hos de omfattede institutioner, disse to fungerer som baselinemåling som leverandøren (i bølge 1 er ISS valgt som leverandør) efter driftsstart bliver målt op imod. Første måling efter driftsstart gennemføres efter sommerferien, så tæt på at der er gået et år som muligt.
14. juli 2020
Hos Nykredit arbejder Procurement og Facility Management systematisk med bæredygtighed. Foreløbig er CO2-udledningen reduceret med over 80 procent siden 2012, og målet er fuldstændig CO2-neutralitet.
14. juli 2020
Covid-19 har åbnet vores øjne for nye og moderne måder at interagere med hinanden på. Faglig viden leveres i nye indpakninger, og vi har oplevet, at vi sagtens kan netværke virtuelt. Vi har fået flere værktøjer i vores digitale værktøjskasse. Det er fantastisk.

Derfor griber Dansk Facilities Management de nye muligheder og udbyder årskonferencen 2020 virtuelt i stedet for det velkendte fysiske møde.
7. juli 2020
Trods myndigheder, virksomheder og fagorganisationers fokus på at få Danmark godt igennem COVID-19, – så hersker usikkerheden omkring fremtiden for rigtig mange. Allerede nu er flere blevet ledige og den tendens vil formentlig stige henover en periode før der sker en normalisering/omstilling. I denne artikel får du mine bedste råd omkring jobsøgning.
30. april 2020
1 ... 65   

                     

                     

 

Annoncer