Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

60 artikler

Den digitale håndtering af bygninger fra vugge til grav rummer et stort økonomisk
potentiale og kan danne grundlaget for fremtidens FM. Men udviklingen
på området går trægt, og der er brug for input fra FM aktørerne, hvis
de digitale ambitioner skal bære frugt.
1. februar 2010
Besparelser, fleksibilitet og minimering af risici for begge parter er nogle af
de faktorer, man bør have fokus på ved outsourcing af FM. Det gælder ikke
mindst i den aktuelle økonomiske krise.
1. februar 2010
Mange virksomheder outsourcer Facilities Management (FM) for at øge fokus på kerneforretningen, og sikre omkostningseffektivitet. Og mange virksomheder har positive erfaringer med det. Men en ny undersøgelse fra Ernst & Young viser, at nordiske virksomheder kan blive endnu bedre til at udnytte potentialet. En af hovedkonklusionerne i undersøgelsen er, at gevinsten ved en outsourcing øges markant, hvis virksomheden kender og følger best practices på området. Set i lyset af den økonomi-ske krise, giver det netop nu rigtig god mening at styrke indsatsen inden for outsourcing, fastslår Ernst & Young.
1. august 2009
Bæredygtighed er kun interessant for danskerne, hvis det er privatøkonomisk rentabelt, fastslår senioranalytiker Henrik Drusebjerg fra Nordea. Han begynder at kunne se lys for enden af tunnelen i den økonomiske krise, men advarer samtidig om, at vi globalt set står over for en ny politisk og økonomisk virkelighed.
1. maj 2009
Der er et stort potentiale for at reducere energiforbruget i Danmark, og det vil gavne økonomien, klimaet, miljøet og eksportsektoren, siger klima- og energiminister Connie Hedegaard. Bygherrerne skal stille krav og energieffektivitet skal tænkes ind i alle projekter fra starten, mener ministeren.
1. maj 2009
Uklare og komplicerede regler i lejelovgivningen giver såvel økonomiske som juridiske barrierer for bæredygtige renoveringer i udlejningsejendomme, mener Ejendomsforeningen Danmark.
1. maj 2009
Den såkaldte ESCO-model er en oplagt mulighed for kommuner, der vil renovere og energioptimere deres samlede bygningsmasse uden selv at påtage sig det tekniske og økonomiske ansvar. TAC Danmark mærker stigende interesse for projektet.
1. februar 2009
Ledelseseksperten Nils Villemoes fra Handelshøjskolen i Århus leverede på DMF konferencen et skævt og underholdende indlæg med lommefilosofiske betragtninger om management, ledelsesteori, økonomiske kriser og meget andet.
1. februar 2009
   1 ... 6

                     

                     

 

Annoncer