Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Nyeste artikler

I foråret skrev Anne-Sofie Noltensmejer og hendes bachelormakker en kommunikationsstrategi til DFM netværk som afsluttende projekt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Nogle af projektets indsigter og løsninger skal nu udføres i praksis, da Anne-Sofie er startet som kommunikationskonsulent hos DFM netværk. Læs mere hele projektet her!
11. august 2020
Dansk Standard udgiver en dansk udgave af vejledningen ISO 55002, som beskriver, hvordan man i praksis løser opgaven med en Asset Management-certificering.
14. juli 2020
Strategisk vedligehold. Strategisk ejendomsdrift. Strategisk Facility Management! Strategisk, ja det begreb bruger vi i alle mulige sammenhænge, når vi vil tydeliggøre, at vi tænker langsigtet, holistisk, ud af boksen og alt andet end snævert fagligt...
14. juli 2020
Gehl har lavet en undersøgelse af, hvordan corona-krisen og den aktuelle nedlukning af Danmark påvirker vores måde at bruge byen og dens rum på. Undersøgelsen er gennemført i fire danske byer i april med støtte fra Realdania og Københavns Kommune.
14. juli 2020
Værdifulde rum etableres gennem grundig, analytisk stillingtagen til funktionerne i samarbejde med de mennesker der skal bruge dem, fastslår RITA Arch.
14. juli 2020
Coronakrisen sætter dybe spor i disse måneder. Mange virksomheder kæmper en brav kamp for overlevelse på trods af regeringens økonomiske hjælpepakker. Hvornår vi kommer sådan helt ud på den anden side, ved ingen, men en ting er sikkert: Vi har en gylden mulighed for Fat stå stærkere på den anden side.
14. juli 2020
Brugertilfredshed er et fokusområde for den fællesstatslige Facility Management-løsning, som Bygnings- styrelsen står i spidsen for. Løsningen implementeres i tre bølger, bølge 1 blev idriftsat 1. okt. 2019, den omfatter på nuværende tids- punkt 42 institutioner fordelt på 11 ministerområder.
Før driftsstart er der gennemført to brugertilfredshedsundersøgelser hos de omfattede institutioner, disse to fungerer som baselinemåling som leverandøren (i bølge 1 er ISS valgt som leverandør) efter driftsstart bliver målt op imod. Første måling efter driftsstart gennemføres efter sommerferien, så tæt på at der er gået et år som muligt.
14. juli 2020
Hos Nykredit arbejder Procurement og Facility Management systematisk med bæredygtighed. Foreløbig er CO2-udledningen reduceret med over 80 procent siden 2012, og målet er fuldstændig CO2-neutralitet.
14. juli 2020
   1  2 ... 67   

                     

                     

 

Annoncer