Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Nyeste artikler

Det gælder vist for alle facilities managers, at de med mellemrum støder på forhold i deres bygninger, der fungerer uhensigtsmæssigt. Det kan især i ældre bygninger skyldes, at brugen af bygningen har ændret sig i forhold til den anvendelse, som bygningen oprindelig var tiltænkt. Men ofte skyldes det, at de fagfolk, der planlagde byggeriet, ikke havde den nødvendige indsigt til at udforme bygningen, så den brugs- eller driftsmæssigt blev velfungerende.
1. november 2009
Byggeriet bør blive bedre til at integrere hensyn til drift og vedligehold i planlægning, projektering og udførelse. Men er Offentlig-Private partnerskab et godt middel til at fremme denne integration? Dét er et spørgsmål, der bliver rejst i et forskningsprojekt på Center for Facilities Management på DTU.
1. november 2009
Et projekt undervejs...
Nu har de igen valgt en løsning, der hverken kan rengøres eller vedligeholdes ordentligt! En sætning der vækker minder? Eller er den lige så relevant i dag som for år tilbage. Og betyder det noget?
Allerede i planlægningsfasen for de fleste byggerier kan man med rette spørge bygherren: ”Skal det bruges til noget, når det er opført?”. Bygherren vil givetvis kigge undrende på dig, indtil du kan supplere med: ”For det kan man ikke se ud af konkurrenceprogrammet”!
1. november 2009
Digitalisering er under udbredelse i hele byggebranchen, også inden for FM. Der sker fremskridt og der opstår forbedrede arbejdsmetoder. Der kan dog godt ske endnu mere. BIM kan være en vej og inspiration til dette ekstra skridt – hvordan, valgte jeg, at undersøge nærmere i mit kandidatspeciale på DTU.
1. november 2009
I tiden som studerende på Københavns erhvervsakademi (KEA), som bygningskonstruktør, er man ansvarlig for egen læring. Denne læring opnås, ved deltagelse i undervisning, vidensdeling blandt medstuderende, undersøgelse af kilders oprigtighed, udviklinger indenfor fagområdet, samt ved at opnå praktiske erfaringer. I den første del af uddannelsen brugte jeg meget tid på at lære nye fagtermer, materialesammensætninger, styrkeberegninger på konstruktioner samt at lære forskellige tegneprogrammer at kende.
1. november 2009
Servicebranchens udfordringer
En af de store udfordringer inden for Facilities Management er udvikling af professionel ledelse, så man i den daglige drift både kan levere den aftalte serviceleverance – og samtidig kan varetage en daglig personaleledelse, så medarbejderne trives og kan magte deres arbejde.
1. november 2009
Som led i opbygningen af et forskerforum for de medvirkende i udviklingen af FM på CFM, er det vigtigt at orientere sig i forhold til andre forskningscentre og skabe mulighed for diskussioner om FM og FM-forskning. Mindst lige så vigtigt er det at skabe nogle sociale rammer for at gruppen lærer hinanden at kende og får indblik i hinandens personlige og faglige ressourcer.
1. november 2009
Denne artikel giver et kort rids af den historiske udvikling af FM med tilhørende institutioner og marked samt hvilke faktorer, der har medvirket til denne udvikling. Desuden illustreres gennem en case fra DR, hvor FM kommer fra, og hvordan de bygningsrelaterede og servicerelaterede funktioner gradvist har udviklet sig først på operationelt niveau, senere på taktisk niveau og til sidst også på strategisk niveau med efterfølgende integration af niveauer og funktioner i takt med stigende professionalisering, effektivisering og kundeorientering. Endelig omtales udviklingen af FM foreninger i USA og Europa.
Artiklen er baseret på dele af den offentlige tiltrædelsesforelæsning som professor i Facilities Management, som jeg afholdt på Danmarks Tekniske Universitet den 29. maj 2009.
1. august 2009
   1 ... 56 ... 60   

                     

                     

 

Annoncer