Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Nyeste artikler

Ledelsen på Hillerød Hospital fungerer som sparringspartner for Region
Hovedstaden, der er bygherre på det kommende storhospital i Hillerød, der
skal planlægges og projekteres i de nærmeste år. Men samtidig med den
rolle har ledelsen store ambitioner om at udvikle og forbedre det eksisterende
hospital.
1. februar 2010
FM er et ungt fagområde, men der begynder at skyde uddannelses- og
forskningsmiljøer frem i Europa. Det er ifølge norsk professor afgørende for,
at FM området bliver udviklet og forbedret. For forskning kan omsættes i
brugbar viden og konkrete FM værktøjer.
1. februar 2010
Besparelser, fleksibilitet og minimering af risici for begge parter er nogle af
de faktorer, man bør have fokus på ved outsourcing af FM. Det gælder ikke
mindst i den aktuelle økonomiske krise.
1. februar 2010
DFM’s bidrag til FM værktøjskassen vedr. IK T programmer for FM.
1. februar 2010
Et af CFM’s igangværende projekter omfatter ”IK T-baseret innovation i leverancekæden
i FM”, og det gennemføres ved Center for Servicestudier ved
RUC under ledelse af lektor Ada Scupola. I projektet indgår et PhD-studie
som gennemføres af Markus Holzweber.
1. februar 2010
Facilities Management efterspørger en stadig voksende mængde services
til facilitering af kernevirksomheden. Det være i form af optimale fysiske
rammer (bygninger og lokaler), udstyr (møbler m.v.) og egentlige services
(renhold, catering, post, vagt m.v.). Facilities Management initierer derved
den hastigst voksende ”industri” i Europa.
Markedet for Facilities Management (internt og eksternt) i Europa skønnes
at være på flere hundrede milliarder Euros. Idet EU har fokus på de bedst
mulige konkurrencebetingelser på ensartede vilkår, tog CEN, Den Europæiske
Standardiseringskommission (Comité Européen de Normalisation) i
december 2001 initiativ til en Europæisk Standard for Facilities Management
med det overordnede formål, at skabe fælles forståelse, fælles ”sprog” (terminologi)
og fælles vilkår.
1. februar 2010
Det gælder vist for alle facilities managers, at de med mellemrum støder på forhold i deres bygninger, der fungerer uhensigtsmæssigt. Det kan især i ældre bygninger skyldes, at brugen af bygningen har ændret sig i forhold til den anvendelse, som bygningen oprindelig var tiltænkt. Men ofte skyldes det, at de fagfolk, der planlagde byggeriet, ikke havde den nødvendige indsigt til at udforme bygningen, så den brugs- eller driftsmæssigt blev velfungerende.
1. november 2009
Byggeriet bør blive bedre til at integrere hensyn til drift og vedligehold i planlægning, projektering og udførelse. Men er Offentlig-Private partnerskab et godt middel til at fremme denne integration? Dét er et spørgsmål, der bliver rejst i et forskningsprojekt på Center for Facilities Management på DTU.
1. november 2009
   1 ... 59 ... 64   

                     

                     

 

Annoncer