Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Nyeste artikler

Et projekt undervejs...
Nu har de igen valgt en løsning, der hverken kan rengøres eller vedligeholdes ordentligt! En sætning der vækker minder? Eller er den lige så relevant i dag som for år tilbage. Og betyder det noget?
Allerede i planlægningsfasen for de fleste byggerier kan man med rette spørge bygherren: ”Skal det bruges til noget, når det er opført?”. Bygherren vil givetvis kigge undrende på dig, indtil du kan supplere med: ”For det kan man ikke se ud af konkurrenceprogrammet”!
1. november 2009
Digitalisering er under udbredelse i hele byggebranchen, også inden for FM. Der sker fremskridt og der opstår forbedrede arbejdsmetoder. Der kan dog godt ske endnu mere. BIM kan være en vej og inspiration til dette ekstra skridt – hvordan, valgte jeg, at undersøge nærmere i mit kandidatspeciale på DTU.
1. november 2009
I tiden som studerende på Københavns erhvervsakademi (KEA), som bygningskonstruktør, er man ansvarlig for egen læring. Denne læring opnås, ved deltagelse i undervisning, vidensdeling blandt medstuderende, undersøgelse af kilders oprigtighed, udviklinger indenfor fagområdet, samt ved at opnå praktiske erfaringer. I den første del af uddannelsen brugte jeg meget tid på at lære nye fagtermer, materialesammensætninger, styrkeberegninger på konstruktioner samt at lære forskellige tegneprogrammer at kende.
1. november 2009
Servicebranchens udfordringer
En af de store udfordringer inden for Facilities Management er udvikling af professionel ledelse, så man i den daglige drift både kan levere den aftalte serviceleverance – og samtidig kan varetage en daglig personaleledelse, så medarbejderne trives og kan magte deres arbejde.
1. november 2009
Som led i opbygningen af et forskerforum for de medvirkende i udviklingen af FM på CFM, er det vigtigt at orientere sig i forhold til andre forskningscentre og skabe mulighed for diskussioner om FM og FM-forskning. Mindst lige så vigtigt er det at skabe nogle sociale rammer for at gruppen lærer hinanden at kende og får indblik i hinandens personlige og faglige ressourcer.
1. november 2009
Denne artikel giver et kort rids af den historiske udvikling af FM med tilhørende institutioner og marked samt hvilke faktorer, der har medvirket til denne udvikling. Desuden illustreres gennem en case fra DR, hvor FM kommer fra, og hvordan de bygningsrelaterede og servicerelaterede funktioner gradvist har udviklet sig først på operationelt niveau, senere på taktisk niveau og til sidst også på strategisk niveau med efterfølgende integration af niveauer og funktioner i takt med stigende professionalisering, effektivisering og kundeorientering. Endelig omtales udviklingen af FM foreninger i USA og Europa.
Artiklen er baseret på dele af den offentlige tiltrædelsesforelæsning som professor i Facilities Management, som jeg afholdt på Danmarks Tekniske Universitet den 29. maj 2009.
1. august 2009
Mange virksomheder outsourcer Facilities Management (FM) for at øge fokus på kerneforretningen, og sikre omkostningseffektivitet. Og mange virksomheder har positive erfaringer med det. Men en ny undersøgelse fra Ernst & Young viser, at nordiske virksomheder kan blive endnu bedre til at udnytte potentialet. En af hovedkonklusionerne i undersøgelsen er, at gevinsten ved en outsourcing øges markant, hvis virksomheden kender og følger best practices på området. Set i lyset af den økonomi-ske krise, giver det netop nu rigtig god mening at styrke indsatsen inden for outsourcing, fastslår Ernst & Young.
1. august 2009
Det er en udbredt antagelse at pris og kvalitet hænger sammen. God kvalitet koster mere end dårlig kvalitet. Det er efter min opfattelse rigtigt i mange tilfælde, specielt der hvor man på forhånd kan sammenligne produkteterne. Men jeg har også oplevet at få meget høj kvalitet til en pris der ligger langt under det halve af hvad den næst billigste og gennemsnittet af leverandører mener det koster at producerer det. Hvad kan forklaringen på det være?
1. august 2009
   1 ... 60 ... 64   

                     

                     

 

Annoncer