Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Nyeste artikler

Denne artikel giver et kort rids af den historiske udvikling af FM med tilhørende institutioner og marked samt hvilke faktorer, der har medvirket til denne udvikling. Desuden illustreres gennem en case fra DR, hvor FM kommer fra, og hvordan de bygningsrelaterede og servicerelaterede funktioner gradvist har udviklet sig først på operationelt niveau, senere på taktisk niveau og til sidst også på strategisk niveau med efterfølgende integration af niveauer og funktioner i takt med stigende professionalisering, effektivisering og kundeorientering. Endelig omtales udviklingen af FM foreninger i USA og Europa.
Artiklen er baseret på dele af den offentlige tiltrædelsesforelæsning som professor i Facilities Management, som jeg afholdt på Danmarks Tekniske Universitet den 29. maj 2009.
1. august 2009
Mange virksomheder outsourcer Facilities Management (FM) for at øge fokus på kerneforretningen, og sikre omkostningseffektivitet. Og mange virksomheder har positive erfaringer med det. Men en ny undersøgelse fra Ernst & Young viser, at nordiske virksomheder kan blive endnu bedre til at udnytte potentialet. En af hovedkonklusionerne i undersøgelsen er, at gevinsten ved en outsourcing øges markant, hvis virksomheden kender og følger best practices på området. Set i lyset af den økonomi-ske krise, giver det netop nu rigtig god mening at styrke indsatsen inden for outsourcing, fastslår Ernst & Young.
1. august 2009
Det er en udbredt antagelse at pris og kvalitet hænger sammen. God kvalitet koster mere end dårlig kvalitet. Det er efter min opfattelse rigtigt i mange tilfælde, specielt der hvor man på forhånd kan sammenligne produkteterne. Men jeg har også oplevet at få meget høj kvalitet til en pris der ligger langt under det halve af hvad den næst billigste og gennemsnittet af leverandører mener det koster at producerer det. Hvad kan forklaringen på det være?
1. august 2009
Hvad er sammenhængen mellem den kommunale Facilities Management-funktion og bæredygtig samfundsudvikling? Hvordan kan man udvikle den kommunale organisation så der bliver dynamik og sammenhæng mellem organisationens arbejde for en bæredygtig samfundsudvikling og FM-funktionen? Og hvordan finder jeg svaret på mine spørgsmål?
1. august 2009
Partnerskaber med virksomheder og kommuner er sammen med renovering, rådgivning og kampagner nogle af de metoder, som DONG Energy har taget i brug for at realisere målene i regeringens energispareaftaler.
1. maj 2009
Alle taler om bæredygtighed, men hvordan omsætter man begrebet til praksis. Det er udfordringen for Carlsberg Ejendomme, der skal udvikle det store Carlsberg-område i Valby til en ny bæredygtig bydel med boliger, erhverv og fritidstilbud.
1. maj 2009
   1 ... 63 ... 67   

                     

                     

 

Annoncer