Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

28 artikler

Hvordan kan man med nøgletal sætte fokus på nye måder at udvikle rum for kultur? Dette spørgsmål var centralt for et projekt som Bygherreforeningen afsluttede for Kulturstyrelsen i 2014 i tæt samarbejde med Greve Kommune, Hjørring Kommune, Lolland Falster Museum, Randers Kommune og Øhavsmuseet.
1. august 2015
Politikere, administrationer, brugerbestyrelser, institutionsledere og brugere har en afgørende rolle, når ejendomsforvaltning skal professionaliseres. De er alle en del af den omverden, der har afgørende indflydelse på ejendomsforvaltningen i det daglige. Succes med professionalisering af ejendomsforvaltningen kræver opbakning fra omverdenen. Det kalder på strategisk ledelse.
1. august 2015
I disse måneder arbejder kommunerne med budgettet for 2016-2019 og der er som altid mange udfordringer: Hvordan får man finansieret mere hjemmehjælp til en voksende gruppe af ældre? Hvordan sikres den bedste skole? Hvordan kan der skabes bedre tid til de små i daginstitutionerne?
Ved at optimere brug og drift af kommunens ejendomme, kan der skabes økonomisk råderum for at løse nogle af de mange udfordringer. Denne artikel giver forslag til hvordan der kan arbejdes med forskellige effektiviseringstiltag.
1. august 2015
De få kommuner, der har bibeholdt en decentral drift af kommunens ejendomme, er typisk tilfredse med både pris og kvalitet, man har alligevel planer om en centralisering. Cirka otte ud af 10 kommuner er tilfredse med pris og kvalitet på ejendomsområdet. Blandt kommuner med en forvalterstruktur ønsker man at bevæge sig mod en mere centraliseret ejendomsforvaltning for bedre pris og kvalitet.
Undersøgelsen bekræfter BDOs erfaringer fra arbejdet i kommunerne: Har man først taget fat på optimering gennem organisering, bliver mulighederne endnu tydeligere.
1. maj 2015
”Vi tager ansvar for egen udvikling”. Sådan sagde Samsø Kommunes tekniske chef Søren Steensgaard, da FM Update mødte ham og FM-ansvarlig Bo Salsø til en snak om øens særlige vilkår. Det handler ikke ret meget om FM. Det handler om, hvordan alle tager ansvar for at understøtte kerneforretningen, og har fokus på de udviklingsmuligheder, der byder sig, når et mindre samfund tager ansvar.
1. august 2014
Offentlige virksomheder prøver hele tiden, at finde nye måder at forbedre deres opgaveløsning på. Løses opgaven bedst af ”det offentlige” selv og skal man indføre en intern bestiller-modtager-udfører-model? Eller er det bedre at inddrage private kompetencer? Hvordan skal det ske? Hvor meget styring og kontrol skal man bibeholde i eget regi?
Denne styringsmæssige diskussion blusser med jævne mellemrum op i mediebilledet. Udsagnene har forskelligt sigte og styrke. Nogle argumenter er af ideologisk karakter, andre af mere ”praktisk” karakter.
Denne artikel er uddrag fra en masteropgave i offentlig ledelse på CBS, som undersøger hvordan en styringside bliver optaget og transformeret til en styringsmodel, som kan besluttes. Det teoretiske grundlag for opgaven var anvendelse af aktør-netværksteori (ANT) og andre institutionelle teorier, der medvirker til at forklare hvorfor en ide optages i en organisation, hvordan ideen udvikler sig og hvordan den får fodfæste.
1. februar 2014
Mens man generelt i landet afventer den nationale skolereform har Helsingør
Kommune udfordret en lokal folkeskole med en space management -analyse
og gennemført en vellykket mindre ombygning for at optimere anvendelsen af
eksisterende fysiske rammer. Nationale undersøgelser peger på, at folkeskoler
kun anvender deres bygningsareal med 40-50 % af det mulige. Sådan ser det
også ud i Helsingør Kommune. Den viden har vi gjort nytte af i denne case. Det
vækker jo en bygningsejers interesse at samle flere aktiviteter på de samme
kvadratmetre.
1. august 2013
Indførelse af effektiv porteføljestyring kræver fælles forståelse af formål,
potentiale og problemområder. Og det kræver at alle aktører er enige om
strategien. Det skal være et fælles organisatorisk projekt, og det stiller store
krav til den FM-afdeling, der skal fremlægge forslag og implementere konkrete
beslutninger.
1. august 2013
   1  2  3   

                     

                     

 

Annoncer