Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

28 artikler

Som forvaltere af bygningsporteføljer er mange danske kommuner i gang med
en strategi for energioptimering af eksisterende bygninger. Overvejelserne går
på mål og visioner, in-house eller outsourcing af opgaverne, samt vurderinger
af konkrete tiltag. En ny rapport opsamler de foreløbige erfaringer med brug
af ESCO (Energy Service Companies) til energieffektivisering i kommunale
bygninger. Målgruppen for rapporten er primært kommunerne, men også andre
bygningsejere kan finde inspiration og vejledning til energioptimering i FM.
1. august 2013
Som en af få danske kommuner etablerede Silkeborg Kommune i 2012
en FM-organisation, hvor al ejendomsdrift blev samlet i én organisation.
Organisationen ejer, driver og servicerer alle bygninger i kommunen, og har
ansvaret for teknisk service på alle driftsområder inklusive skoleområdet,
hvor den største forandring er. Desuden indgår ansvaret for rengøring
og hele energiområdet. Nu, et år senere er resultaterne markante: En
service, der ligger på samme eller et højere niveau. En besparelse på 5 %,
bl.a. på den grønne vedligeholdelse og på servicering af børnehaver.
Tilfredse medarbejdere, som har fået nye faglige udfordringer og mulighed
for uddannelse. Der er overblik og styr på ejendomsporteføljen og
energiforbruget.
1. februar 2013
Københavns Kommune udvikler de tidligere industriområder omkring
Københavns havn til nye bydele, hvor der er fokus på at skabe gode rammer
for liv i byrummet mellem bygningerne. Stadsarkitekt Tina Saaby fortalte
om udviklingen fra strategi til praksis.
1. februar 2013
Udvalgte kommunale opgaver kan med fordel udliciteres, mener Herlevs
borgmester Thomas Gyldal Pedersen, og kom med konkrete eksempler
fra sin egen kommune. Men leverandørerne skal kunne dokumentere det
økonomiske potentiale i at lægge opgaverne ud, fastslog han.
1. februar 2013
”Hvis kommunerne skal have en chance for at nå de klimamål, som de fleste
kommuner efterhånden har tilsluttet sig, er det helt nødvendigt at tænke i
ESCO -projekter med lang tilbagebetalingstid, herunder vedvarende energi.
Der ligger guldæg gemt i de kommunale ejendomme”. Det siger regionschef
i CO WI, Carsten Pietras på baggrund af erfaringer som rådgiver i flere ESCO -
projekter.
1. august 2011
Hvad er sammenhængen mellem den kommunale Facilities Management-funktion og bæredygtig samfundsudvikling? Hvordan kan man udvikle den kommunale organisation så der bliver dynamik og sammenhæng mellem organisationens arbejde for en bæredygtig samfundsudvikling og FM-funktionen? Og hvordan finder jeg svaret på mine spørgsmål?
1. august 2009
Det skal være slut med at måle og veje alting i den offentlige sektor. I stedet skal man vise tillid til mellemlederne og bruge de frigjorte ressourcer på at forbedre servicen over for borgerne. Det mener Københavns Kommune direktør for kultur, fritid og ejendomme, der viser vejen i styringen af sin egen forvaltning.
1. februar 2009
Den såkaldte ESCO-model er en oplagt mulighed for kommuner, der vil renovere og energioptimere deres samlede bygningsmasse uden selv at påtage sig det tekniske og økonomiske ansvar. TAC Danmark mærker stigende interesse for projektet.
1. februar 2009
   1 ... 3

                     

                     

 

Annoncer