Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

28 artikler

Gentofte har længe villet digitalisere styringen af kommunens mange bygninger, men droppede planer om en stor ”schweizerknivsløsning” til fordel for en modulbaseret FM-løsning. Det er gået hurtigt med at indføre systemet, og der er et stort potentiale i at digitalisere sin FM, sagde chefen for Gentofte Ejendomme på et erfa-møde for FM-brugere.
23. august 2018
Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns Kommune etablerede i 2015 en
fælles FM-enhed for hele forvaltningen. Det har været en lærerig rejse at gå fra
lokalt ansatte FM-medarbejdere til en stor tværgående enhed på omkring 500
medarbejdere. For at nærme sig målet har en del af turen måtte gå rundt om
Tivoli og den gamle haves helt særlige fokus på service og brugeroplevelser.
1. august 2017
Denne artikel er den tredje i en række af artikler omhandlende shared space, som
bliver udgivet i FM Update. Den første, ’Shared space – mellem vision og realitet’
fra 2015, præsenterede den første typologi over shared space. Denne blev efterfulgt
af artiklen ’Space sharing i teori og praksis’ fra 2016, som byggede videre på
indholdet i den første artikel, og præsenterede 4 dybdegående studier af shared
spaces i praksis, en fra hver type defineret i typologien. Denne tredje artikel præsenterer
et nyt og mere praksisorienteret kapitel inden for forskningen i shared
space, nemlig en guide til etablering af shared space i en kommunal bygningsportefølje.
Guiden er udarbejdet i samarbejde mellem forskere og praktikere fra både
det private og det offentlige, og indeholder en opsummeret udgave af indholdet
præsenteret i de to første artikler, samt yderligere viden generet gennem studiet
af shared space fra 2012-2016. Guiden kan downloades i både en engelsk og en
dansk udgave fra følgende hjemmeside; www.cfm.dtu.dk
1. august 2017
EY har netop afleveret den mest omfattende analyse af facilities management i de danske kommuner nogensinde og den korte historie lyder: FM koster 15 mia. kr. om året i de 98 kommuner, og der kan spares 3,4 mia. kr., men det kræver at kommunerne udvikler ”modne” FM organisationer, der kan arbejde professionelt og strategisk ud fra kerneforretningens strategi og vision.
29. juni 2017
De 98 danske kommuner er forskellige i størrelse, men står over for de samme udfordringer med hensyn til at eje, bygge, drifte, vedligeholde og udvikle faciliteter som skoler, daginstitutioner, administrationsbygninger og sportshaller. CFM og FOA har sammen gennemført en undersøgelse af 6 kommuners erfaringer med at etablere et nyt ejendomscenter og 65 kommuner har via en national spørgeundersøgelse suppleret med deres erfaringer med at etablere et ejendomscenter. Denne artikel bringer de væsentligste resultater til inspiration for dem der selv står overfor etablering af et ejendomscenter.
1. november 2016
Det primære mål med vores børnehaver, botilbud, plejehjem og andre offentlige institutioner er vel, at skabe optimale rammer for læring, pædagogik og pleje, der fremmer det gode hverdagsliv og meningsfulde fællesskaber. Alligevel begynder vi ofte først at interessere os for det sociale aspekt, når institutionerne er færdigbyggede. Det er en stor fejl.
1. februar 2016
1 ... 3   

                     

                     

 

Annoncer