Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

21 artikler

Denne artikel er den tredje i en række af artikler omhandlende shared space, som
bliver udgivet i FM Update. Den første, ’Shared space – mellem vision og realitet’
fra 2015, præsenterede den første typologi over shared space. Denne blev efterfulgt
af artiklen ’Space sharing i teori og praksis’ fra 2016, som byggede videre på
indholdet i den første artikel, og præsenterede 4 dybdegående studier af shared
spaces i praksis, en fra hver type defineret i typologien. Denne tredje artikel præsenterer
et nyt og mere praksisorienteret kapitel inden for forskningen i shared
space, nemlig en guide til etablering af shared space i en kommunal bygningsportefølje.
Guiden er udarbejdet i samarbejde mellem forskere og praktikere fra både
det private og det offentlige, og indeholder en opsummeret udgave af indholdet
præsenteret i de to første artikler, samt yderligere viden generet gennem studiet
af shared space fra 2012-2016. Guiden kan downloades i både en engelsk og en
dansk udgave fra følgende hjemmeside; www.cfm.dtu.dk
1. august 2017
Mange FM’ere kender sikkert til, at det kan være svært at finde tid til fornyelse og
innovation i en travl hverdag. Et samarbejde med en studerende kan være en værdifuld
håndsrækning. Den studerende kan netop være den ekstra ressource, som
har tid og kompetencer til at vurdere om der er grundlag for at ændre praksi
1. august 2017
Digitalisering har i en lang årrække været en betingelse for udvikling i mange organisationer. Der er en tendens til, at FM-systemer italesættes som en løsning, der kan understøtte FM-organisationens behov og samtidig give mulighed for optimering af FM – både i tid og i penge. Der er ingen tvivl om, at et solidt og velfungerende FM-system er løsningen, men det er (som med alle andre IT-projekter) ikke ”bare” at købe en løsning, der kan det hele og forvente, at det med det samme løser alle problemer. At implementere et FM-system kræver et godt forberedelsesarbejde i organisationen, og det kræver, at organisationen er med.
28. juni 2017
Med den nye udbudslov, der trådte i kraft den 1. januar 2016, har offentlige ordregivere af Facility Management fået nye muligheder for at anvende den fleksible udbudsprocedure ”Konkurrencepræget dialog”. Dette giver betydelige fordele for såvel ordregiver som leverandør, da der herved er mulighed for via dialog at afklare, hvordan ordregivers behov bedst opfyldes, og samtidig kan der sikres et stærkt fokus på det gode købmandskab.
1. februar 2017
Stort EU-projekt med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København i spidsen skal give klare anbefalinger til indvendig efterisolering af historiske bygninger uden at ødelægge den oprindelige arkitektur. Det kan spare op til 15-20 % af energiforbruget og mindske udgifterne til vedligehold.


RIBuild har fokus på bygninger og boliger, der er opført før 1945.
1. august 2015
Psykiatricentret ved det nye universitetshospital (DNU) i Skejby skal afløse det nuværende center, beliggende i Risskov. På den attraktive grund bygges en helt ny bydel. Nogle bygninger nedrives, andre ombygges, og en hel del bliver nybyggede boliger. Projektet er udbudt som OPP, hvilket vil sige at entreprenøren sørger for både at bygge centret, at finansiere opførelsen og stå for driften i 30 år fra kontrakten underskrives. Regionen bliver reelt lejer, men efter OPP-periodens udløb, er det Region Midt, der ejer bygningen.
1. november 2014
PwC har indgået et partnerskab med DONG og Teknologisk Institut i forbindelse med et større energirenoveringsprojekt, som følger retningslinjerne fra EiSE konceptet. Resultatet medfører besparelser med det samme og på den lidt længere bane forventes øget trivsel blandt medarbejderne.
1. november 2014
Hvordan kan implementeringen af FM påvirke byggeresultatet og omkostningerne ved nybyggeri? Som bygningskonstruktør med stor interesse for rådgivning og projektering, herunder med Facilities Management som professionsretning, lå det lige til for mig at skrive 7. semesters speciale omhandlende påvirkningen af bygningsresultatet ved implementering af Facilities Management under projekteringsfaserne, herunder med fokus på efterfølgende drift og vedligeholdelse af byggeriet.
1. august 2014
1 ... 3   

                     

                     

 

Annoncer