Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

94 artikler

Som forsker har jeg de sidste 3 år fulgt udviklingen inden for FM, for at finde
svar på: hvad er bæredygtig FM? hvordan kan facilities managers integrere
bæredygtighed i FM? og hvilke strategier anvendes. Resultaterne blev for
første gang præsenteret på den Nordiske FM konference, som blev af holdt
af Center for Facilities Management – Realdania Forskning (CFM) i august
2011. Denne artikel formidler hovedpointerne, og er skrevet eksklusivt til
DFM, som et indspark til den danske debat om hvordan bæredygtighed kan
integreres i FM på strategisk, taktisk og operationelt niveau.
1. november 2011
I de senere år er sourcing blevet et område, som mange virksomheder enten
har taget stilling til eller vil komme til at skulle det. Outsourcing er blevet
et mantra i tiden og det er blevet et politisk instrument, som mange enten
er for eller imod. Googler man ordet ”sourcing” er der 164 mio. artikler
eller omtaler, og med ”sourcing, facilities management og services” giver
det knap 3 mio. omtaler. Det er derved et begreb mange mennesker har en
holdning til, interesserer sig for og har løsninger på. Mange virksomheder,
organisationer og kommuner er aktuelt i den situation, at man skal vælge
den rette strategiske vej fremad for bl.a. deres Facilities Management
ydelser, hvorfor det presser på, at overveje, hvilke løsninger der bedst er
tilpasset deres særlige vilkår.
1. august 2011
Ejendomme, bygninger og arealer repræsenterer betydelige værdier. Der er store økonomiske muligheder i god strategisk udvikling, forvaltning, drift og vedligehold af værdierne. Til dette behøves professionelle ejendomsudviklere – praktikere med solid kundskab indenfor arkitektur
og teknik, økonomi og jura, personale- og projektledelse.
1. maj 2010
Fremover skal FM’erne være endnu bedre til at skabe værdi for kernevirksomheden
og samtidig være mere effektive. FM’erne stræber efter mange
ting, og for at nå målene er det nødvendigt at have et klart koncept, mener
Magnus Kuchler, en af Nordens førende FM rådgivere.
1. februar 2010
FM området i LEGO har opnået stor synlighed og indflydelse på alle niveauer
i virksomheden. Det er lykkedes som følge af en gennemgribende omstrukturering
og omstilling af FM organisationen, hvor der nu er 100 procent
fokus på at skabe merværdi for kernevirksomheden.
1. februar 2010
Denne artikel giver et kort rids af den historiske udvikling af FM med tilhørende institutioner og marked samt hvilke faktorer, der har medvirket til denne udvikling. Desuden illustreres gennem en case fra DR, hvor FM kommer fra, og hvordan de bygningsrelaterede og servicerelaterede funktioner gradvist har udviklet sig først på operationelt niveau, senere på taktisk niveau og til sidst også på strategisk niveau med efterfølgende integration af niveauer og funktioner i takt med stigende professionalisering, effektivisering og kundeorientering. Endelig omtales udviklingen af FM foreninger i USA og Europa.
Artiklen er baseret på dele af den offentlige tiltrædelsesforelæsning som professor i Facilities Management, som jeg afholdt på Danmarks Tekniske Universitet den 29. maj 2009.
1. august 2009
Alle taler om bæredygtighed, men hvordan omsætter man begrebet til praksis. Det er udfordringen for Carlsberg Ejendomme, der skal udvikle det store Carlsberg-område i Valby til en ny bæredygtig bydel med boliger, erhverv og fritidstilbud.
1. maj 2009
Kravet om øget produktivitet og besparelser i den offentlige sektor kan kun indfries, hvis det offentlig-private samarbejde øges. Derfor bør de offentlige virksomheder satse på Facilities Management (FM) i samarbejde med private leverandører, mener DI Service. Gerne i form af strategiske offentlig-private partnerskaber.
1. februar 2009
Der bliver ikke altid lyttet til FM’erne i direktionen og bestyrelsen, og dermed får FM-området ikke den opmærksomhed, det fortjener. Det skyldes især et problem, mener to Deloitte-konsulenter, der giver gode råd til, hvordan situationen kan ændres.
1. februar 2009
   1 ... 9  10   

                     

                     

 

Annoncer