Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: Portføljestyring
9 artikler

Siemens Gamesas Real Estate-afdeling sørger for klare grænseflader mellem virksomhedens støttefunktioner på tværs af 40 lande, når større projekter skal gennemføres. Det giver store gevinster for virksomheden.
16. marts 2020
‘Krisen’ er blevet dagligdag og den værste chokvirkning og handlingslammelse har lagt sig. FM arbejder forsat ufortrødent med at forbedre resultatet. Den gode nyhed er, at der stadig er et potentiale for forbedringer, men det kræver en stadig større indsats og professionalisering for at opnå disse forbedringer. Porteføljestrategi og Right-Sourcing er de to områder, der fylder meget hos mange FM’ere. Derfor var disse to områder årets fokus i FM Survey 2014.
1. februar 2014
Indførelse af effektiv porteføljestyring kræver fælles forståelse af formål,
potentiale og problemområder. Og det kræver at alle aktører er enige om
strategien. Det skal være et fælles organisatorisk projekt, og det stiller store
krav til den FM-afdeling, der skal fremlægge forslag og implementere konkrete
beslutninger.
1. august 2013
Som forvaltere af bygningsporteføljer er mange danske kommuner i gang med
en strategi for energioptimering af eksisterende bygninger. Overvejelserne går
på mål og visioner, in-house eller outsourcing af opgaverne, samt vurderinger
af konkrete tiltag. En ny rapport opsamler de foreløbige erfaringer med brug
af ESCO (Energy Service Companies) til energieffektivisering i kommunale
bygninger. Målgruppen for rapporten er primært kommunerne, men også andre
bygningsejere kan finde inspiration og vejledning til energioptimering i FM.
1. august 2013
Denne artikel har fokus på energiforbrug, driftsudgifter og indeklima i
eksisterende byggeri. Der er særligt fokus på det eksisterende byggeri da det
udgør hoveddelen af det bebyggede areal – de 99%. Den har tillige fokus på
Facility managers, som repræsenterer en overset kerneværdi for ejere. Den
daglige drift af rammerne for en virksomhed er fundamental for at ansatte kan
yde deres bedste og samtidig udfører FM’eren ”formue-pleje” af m3, uanset
hvem kubikmeterne ejes af. Denne værdi kan og bør multipliceres med gevinst
for både facilities manageren, brugerne af bygningen, miljøet og ejerne.
1. august 2013
Ved at arbejde med FM som en integreret del af ejendomsinvesteringer kan
man investorerne maksimere værdien af deres investeringer og samtidig
opnå højere kundetilfredshed og loyalitet. Det fortalte Mikkel Skat Skov,
Facility Direktør i Saxo Properties, på DFM konferencen.
1. februar 2012

                     

                     

 

Annoncer