Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: Workshop
8 artikler

invitation Pekive workshop 2
28. april 2020
Pekive invitation workshop
18. marts 2020
Jeg har netop deltaget i en workshop hvor Accenture refererede til en stor
amerikansk undersøgelse blandt millenniums – 70% i denne generation siger at
Work Place er vigtigere end løn!
1. august 2017
Stop op og tænk over, hvordan du kan bryde hverdagens ræs og brandslukning
i FM-organisationen. Sådan lød opfordringen på workshop på årskonferencen i
DFM netværk.
1. august 2017
Torsdag d. 6. juni 2013 afholdt DFM netværks udvalg ”FM og bæredygtighed” en
workshop, hvor omstilling til bæredygtig FM var på dagsordenen. Arrangementet
var godt besøgt, og eftermiddagen havde en intensitet som gjorde udvalget
stolte og glade over, at vi er så mange der gerne vil arbejde aktivt for at rykke FM
branchen i en stadig mere bæredygtig retning.
Workshoppens ramme blev sat med udgangspunkt i nedenstående figur som
blev præsenteret i et kort oplæg af Kirsten Ramskov Galamba, Rambøll.
1. august 2013
Ofte løber organisationer ind i problemer når forkromede master-planer fra det
strategiske niveau skal omsættes til daglig praksis. Artiklen skitserer overvejelser
om proces og planlægning i Campus Service Risøs (CA S Risø) arbejde med en
udviklingsplan for helhedsorienteret og bæredygtig FM, hvor man har forsøgt
at vende forskellene mellem strategisk og operationelt personale fra at være en
’implementerings- og kommunikationskløft’ til at være en uvurderlig ressource.
1. august 2013

                     

                     

 

Annoncer