Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: fm update 3 2014
9 artikler

”Vi tager ansvar for egen udvikling”. Sådan sagde Samsø Kommunes tekniske chef Søren Steensgaard, da FM Update mødte ham og FM-ansvarlig Bo Salsø til en snak om øens særlige vilkår. Det handler ikke ret meget om FM. Det handler om, hvordan alle tager ansvar for at understøtte kerneforretningen, og har fokus på de udviklingsmuligheder, der byder sig, når et mindre samfund tager ansvar.
1. august 2014
På SIGNAL har vi gennem 13 år indsamlet data på sammenhængen mellem rum og adfærd. Vi har i dag en kæmpe databank fra design af mere end 50.000 arbejdspladser i den offentlige og private sektor. Databanken sætter os i stand til at dokumentere sammenhænge mellem design og indretning af rum og hvorledes disse rum kan skubbe, befordre eller forhindre ønsket adfærd mellem mennesker.
1. august 2014
Bygninger er bygd for å brukes, og blir betraktet som et stadig viktigere virkemiddel for å støtte opp om virksomheters målsettinger. Både offentlige og private virksomheter bruker bygget til å bygge opp om sin image og identitet. Mange virksomheter har foretatt store endringer når det gjelder utforming av arbeidsplasser. De fleste mot mer åpne og transparente lokaler med fleksible arbeidsplasskonsepter, moderne informasjonsteknologi og «new ways of working». Dette skjer både i privat sektor, men også i offentlig sektor når det gjelder nye administrasjonsbygg, skolebygg, barnehager og til og med i nyere sykehusbyggeri.
1. august 2014
Omorganisationer, processorientering, projektfokus, Generation Y och varumärkesbyggande för att kunna attrahera rätt medarbetare. I en tid då allting verkar gå mycket fortare än tidigare, vad är då det viktigaste? Ibland får man intrycket att det viktigaste för HR-funktioner är att processerna följs, inte att företaget har rätt medarbetare, med rätt kompetens och en företagskultur som stödjer det företaget behöver mest, oavsett om det är flexibilitet eller säkerhet. Kärnkraftsbranschen respektive mediabranschen – välj själv vilket honnörsord man hoppas genomsyrar verksamheten.
1. august 2014
Længerevarende samarbejde mellem byggeriets parter rummer store muligheder for at forbedre pris, kvalitet og udvikling. Den største barriere er ikke juraen, men manglende forståelse af de dynamikker, der gør at tættere samarbejde kan gå fra at være en smuk hensigt til at blive en levende relation med plads til læring og specialisering, der i sidste ende skaber en god forretning for alle parter.
Følgende artikel er skrevet med afsæt i rapporten ”Long Term Strategic Collaboration in the Construction Industry” finansieret af RealDania og udarbejdet af Smith i samarbejde med Chalmers University of Technology. Rapporten kan downloades på Realdania.dk.
1. august 2014
Ofte kæmper Facilities Managers for at få lov til at bidrage med driftserfaringer til nye byggeprojekter, men ikke på Danmarks Tekniske Universitet (DTU) i Campus Service, hvor ”spørg driften” det sidste år er blevet et mantra ved ethvert byggeprojekt, og p.t. er der 15 byggeprojekter i gang. Men hvordan organiseres denne vidensoverførsel i praksis, så både byggeafdelingen og driftsafdelingen oplever en god og effektiv proces?
1. august 2014
Bæredygtig FM har heldigvis været på dagsordenen en del år efterhånden. Kirsten Ramskov Galamba, der er forfatter til denne artikel, har som formand for arbejdsudvalget ’Bæredygtig FM’ et særligt dedikeret ønske om at udvide horisonten for FMs rolle i en bæredygtig samfundsomstilling. Med begrebet Facilities Leadership for en bæredygtig samfundsomstilling som afsæt, stilles der i denne artikel skarpt på bæredygtig byudvikling, og på den nye DGNB bæredygtighedsstandard for byområder, der er lige ved at være på plads i en dansk kontekst.
1. august 2014
Hvordan kan implementeringen af FM påvirke byggeresultatet og omkostningerne ved nybyggeri? Som bygningskonstruktør med stor interesse for rådgivning og projektering, herunder med Facilities Management som professionsretning, lå det lige til for mig at skrive 7. semesters speciale omhandlende påvirkningen af bygningsresultatet ved implementering af Facilities Management under projekteringsfaserne, herunder med fokus på efterfølgende drift og vedligeholdelse af byggeriet.
1. august 2014

                     

                     

 

Annoncer