Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: fm update 3 2013
10 artikler

Rum påvirker både den måde mennesker har det på, og den måde mennesker
interagerer med hinanden på. Vi tænker dog ikke altid over, at rum påvirker.
Rummene er der bare, og vi færdes bare i dem. Derfor er vi heller ikke altid
dygtige nok til at udnytte de muligheder, og gennemskue de udfordringer,
rum indeholder. Ofte reducerer vi vores forhold til udelukkende at handle om
rum som en driftsomkostning. Vi vil med denne artikel gerne argumentere
for at rummet i langt højere grad er en strategisk ressource der både påvirker
mennesker og samspillet mellem mennesker, og som derfor kan bidrage positivt
til organisationens performance.
1. august 2013
Det finns åtminstone två skäl till att man kan luras av begreppet ovan. Det ena är
ordet Arbetsplatser och det andra är ordet Aktivitetsbaserade.
1. august 2013
Gennem indsamling af lejemålsprospekter og beregning af alle udgifter kan det
konstateres, at prisen for en kontor arbejdsplads kun varierer lidt i forhold til
beliggenhed, fordi huslejen udgør under halvdelen af det samlede beløb. Med
Space Management kan man undgå overflødige m² og reducere de samlede
omkostninger. I jagten på den laveste omkostning til lejemålet skal man dog
passe på ikke at ødelægge medarbejderens produktivitet, hvilket for alvor vil
koste dyrt.
1. august 2013
Mens man generelt i landet afventer den nationale skolereform har Helsingør
Kommune udfordret en lokal folkeskole med en space management -analyse
og gennemført en vellykket mindre ombygning for at optimere anvendelsen af
eksisterende fysiske rammer. Nationale undersøgelser peger på, at folkeskoler
kun anvender deres bygningsareal med 40-50 % af det mulige. Sådan ser det
også ud i Helsingør Kommune. Den viden har vi gjort nytte af i denne case. Det
vækker jo en bygningsejers interesse at samle flere aktiviteter på de samme
kvadratmetre.
1. august 2013
Indførelse af effektiv porteføljestyring kræver fælles forståelse af formål,
potentiale og problemområder. Og det kræver at alle aktører er enige om
strategien. Det skal være et fælles organisatorisk projekt, og det stiller store
krav til den FM-afdeling, der skal fremlægge forslag og implementere konkrete
beslutninger.
1. august 2013
Som forvaltere af bygningsporteføljer er mange danske kommuner i gang med
en strategi for energioptimering af eksisterende bygninger. Overvejelserne går
på mål og visioner, in-house eller outsourcing af opgaverne, samt vurderinger
af konkrete tiltag. En ny rapport opsamler de foreløbige erfaringer med brug
af ESCO (Energy Service Companies) til energieffektivisering i kommunale
bygninger. Målgruppen for rapporten er primært kommunerne, men også andre
bygningsejere kan finde inspiration og vejledning til energioptimering i FM.
1. august 2013
Denne artikel har fokus på energiforbrug, driftsudgifter og indeklima i
eksisterende byggeri. Der er særligt fokus på det eksisterende byggeri da det
udgør hoveddelen af det bebyggede areal – de 99%. Den har tillige fokus på
Facility managers, som repræsenterer en overset kerneværdi for ejere. Den
daglige drift af rammerne for en virksomhed er fundamental for at ansatte kan
yde deres bedste og samtidig udfører FM’eren ”formue-pleje” af m3, uanset
hvem kubikmeterne ejes af. Denne værdi kan og bør multipliceres med gevinst
for både facilities manageren, brugerne af bygningen, miljøet og ejerne.
1. august 2013
Torsdag d. 6. juni 2013 afholdt DFM netværks udvalg ”FM og bæredygtighed” en
workshop, hvor omstilling til bæredygtig FM var på dagsordenen. Arrangementet
var godt besøgt, og eftermiddagen havde en intensitet som gjorde udvalget
stolte og glade over, at vi er så mange der gerne vil arbejde aktivt for at rykke FM
branchen i en stadig mere bæredygtig retning.
Workshoppens ramme blev sat med udgangspunkt i nedenstående figur som
blev præsenteret i et kort oplæg af Kirsten Ramskov Galamba, Rambøll.
1. august 2013
Ofte løber organisationer ind i problemer når forkromede master-planer fra det
strategiske niveau skal omsættes til daglig praksis. Artiklen skitserer overvejelser
om proces og planlægning i Campus Service Risøs (CA S Risø) arbejde med en
udviklingsplan for helhedsorienteret og bæredygtig FM, hvor man har forsøgt
at vende forskellene mellem strategisk og operationelt personale fra at være en
’implementerings- og kommunikationskløft’ til at være en uvurderlig ressource.
1. august 2013

                     

                     

 

Annoncer