Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: fm update 1 2014
12 artikler

Bag DFM netværks årskonference ligger et stort forberedende arbejde. FM Update har talt med en af de frivillige kræfter i planlægningsarbejdet om tankerne bag årets temaer.
1. februar 2014
Flytningen af Nordeas nordiske hovedkontorer er en enestående chance for at organisere arbejdet og arbejdspladserne på en ny måde. Det indebærer bl.a. et farvel til papirbunker og mindre daglig kontakt mellem ledere og medarbejdere.
1. februar 2014
CFM har udviklet et nyt værktøj Reno-value, der skal hjælpe med at få løst problemer i forbindelse med bæredygtig renovering af bygninger.
1. februar 2014
Offentlige virksomheder prøver hele tiden, at finde nye måder at forbedre deres opgaveløsning på. Løses opgaven bedst af ”det offentlige” selv og skal man indføre en intern bestiller-modtager-udfører-model? Eller er det bedre at inddrage private kompetencer? Hvordan skal det ske? Hvor meget styring og kontrol skal man bibeholde i eget regi?
Denne styringsmæssige diskussion blusser med jævne mellemrum op i mediebilledet. Udsagnene har forskelligt sigte og styrke. Nogle argumenter er af ideologisk karakter, andre af mere ”praktisk” karakter.
Denne artikel er uddrag fra en masteropgave i offentlig ledelse på CBS, som undersøger hvordan en styringside bliver optaget og transformeret til en styringsmodel, som kan besluttes. Det teoretiske grundlag for opgaven var anvendelse af aktør-netværksteori (ANT) og andre institutionelle teorier, der medvirker til at forklare hvorfor en ide optages i en organisation, hvordan ideen udvikler sig og hvordan den får fodfæste.
1. februar 2014
Christian Mårtensson, Kontraktchef hos Coor Service Management og Peter Berthelsen, Global Category Manager hos Xellia Pharmaceuticals holdt indlæg på den årskonferencen i København den 24. januar 2014. FM Update har bedt Christian gengive indlægget.
1. februar 2014
‘Krisen’ er blevet dagligdag og den værste chokvirkning og handlingslammelse har lagt sig. FM arbejder forsat ufortrødent med at forbedre resultatet. Den gode nyhed er, at der stadig er et potentiale for forbedringer, men det kræver en stadig større indsats og professionalisering for at opnå disse forbedringer. Porteføljestrategi og Right-Sourcing er de to områder, der fylder meget hos mange FM’ere. Derfor var disse to områder årets fokus i FM Survey 2014.
1. februar 2014
1  2   

                     

                     

 

Annoncer