Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: Contract Management
28 artikler

Onsdag den 15. august 2018 rullede første bølge af statens facility management
afsted, da Bygningsstyrelsen sendte løsningen i udbud. Én ekstern leverandør skal
levere alle serviceydelser fra den 1. oktober 2019. Udbuddet har en årlig volumen
på omkring 280 mio. kr. og den samlede volumen for kontraktens syv år løber dermed
op i næsten 2 mia. kr.
1. august 2018
Serviceaftaler for tekniske installationer - hvilke konsekvenser kan det have for virksomhederne at tage let på dette?

I min tid som bygningskonstruktørstuderende er jeg gentagne gange blevet opmærksom på en tilbagevendende problematik omkring serviceaftaler for tekniske installationer. Særligt under en praktikperiode i en rådgivende ingeniørvirksomhed blev jeg præsenteret for eksempler på, hvor bekosteligt det kan være, hvis driftsorganisationer negligerer serviceaftalerne, og disse får lov til at løbe år for år uden at blive udfordret på økonomi, ydelser og dokumentation.
12. juni 2018
Fem erfarne FM-folk – både købere og sælgere af ejendomsassistance – var samlet
til paneldebat ved DFM netværks årskonference. De var stort set enige om,
at tættere samarbejde uden rigide kontrakter var vejen frem. Med de blev også
udfordret fra salen.
31. maj 2018
Outsourcing, insourcing eller ”right-sourcing”? Hvordan opnår udbyder og indkøbere service kontrakter, der år efter år kan gøre begge parter til vindere?

Der findes ingen facitliste for, om en organisation skal udlicitere eller løse opgaven selv. Det kommer an på hele virksomhedens situation og udviklingsperspektiv, og dermed er det en fundamental strategisk ledelsesopgave at analysere hvilke opgaver, der mest optimalt kan løses af virksomheden selv, og hvilke der bør kunne løses bedre gennem outsourcing.

Når virksomheden har truffet det strategiske valg at udlicitere, så skal den rigtige leverandør findes og det rigtige samarbejdsgrundlag skal formuleres. I det følgende beskrives 8 principper, som bør være afklarede hos både leverandør og indkøber, når kontrakten skal skrives og det gode forhold mellem leverandør og indkøber skal startes op.
12. oktober 2017
Med den nye udbudslov, der trådte i kraft den 1. januar 2016, har offentlige ordregivere af Facility Management fået nye muligheder for at anvende den fleksible udbudsprocedure ”Konkurrencepræget dialog”. Dette giver betydelige fordele for såvel ordregiver som leverandør, da der herved er mulighed for via dialog at afklare, hvordan ordregivers behov bedst opfyldes, og samtidig kan der sikres et stærkt fokus på det gode købmandskab.
1. februar 2017
1 ... 3   

                     

                     

 

Annoncer