Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: Serviceaftaler
4 artikler

Serviceaftaler for tekniske installationer - hvilke konsekvenser kan det have for virksomhederne at tage let på dette?

I min tid som bygningskonstruktørstuderende er jeg gentagne gange blevet opmærksom på en tilbagevendende problematik omkring serviceaftaler for tekniske installationer. Særligt under en praktikperiode i en rådgivende ingeniørvirksomhed blev jeg præsenteret for eksempler på, hvor bekosteligt det kan være, hvis driftsorganisationer negligerer serviceaftalerne, og disse får lov til at løbe år for år uden at blive udfordret på økonomi, ydelser og dokumentation.
12. juni 2018
HVILKE KONSEKVENSER KAN DET HAVE FOR VIRKSOMHEDERNE AT TAGE LET PÅ DETTE?

I min tid som bygningskonstruktørstuderende er jeg gentagne gange blevet opmærksom
på en tilbagevendende problematik omkring serviceaftaler for tekniske
installationer. Særligt under en praktikperiode i en rådgivende ingeniørvirksomhed
blev jeg præsenteret for eksempler på, hvor bekosteligt det kan være, hvis
driftsorganisationer negligerer serviceaftalerne, og disse får lov til at løbe år for år
uden at blive udfordret på økonomi, ydelser og dokumentation.
31. maj 2018
Velbesøgt DFM- konference i september gav indblik i de mange fordele ved
at anvende funktionsudbud i såvel private som offentlige virksomheder.
Funktionsaftaler giver bedre kvalitet, øget innovation og bedre priser,
fremgik det af oplæggene ved arrangementet hos Ernst & Young.
1. november 2011
Servicebranchens udfordringer
En af de store udfordringer inden for Facilities Management er udvikling af professionel ledelse, så man i den daglige drift både kan levere den aftalte serviceleverance – og samtidig kan varetage en daglig personaleledelse, så medarbejderne trives og kan magte deres arbejde.
1. november 2009

                     

                     

 

Annoncer