Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: fm update 4 2011
9 artikler

Bygninger er sjelden mål i seg selv. De er snarere redskaper som skal
støtte opp om virksomhetene som foregår der. Avhengig av hvor godt de
støtter opp under brukernes aktiviteter, bidrar våre fysiske omgivelser til
effektivitet, måloppnåelse og tilfredshet i brukervirksomheten. Det er dette
vi kaller bygningers brukskvalitet (usability).
1. november 2011
Som forsker har jeg de sidste 3 år fulgt udviklingen inden for FM, for at finde
svar på: hvad er bæredygtig FM? hvordan kan facilities managers integrere
bæredygtighed i FM? og hvilke strategier anvendes. Resultaterne blev for
første gang præsenteret på den Nordiske FM konference, som blev af holdt
af Center for Facilities Management – Realdania Forskning (CFM) i august
2011. Denne artikel formidler hovedpointerne, og er skrevet eksklusivt til
DFM, som et indspark til den danske debat om hvordan bæredygtighed kan
integreres i FM på strategisk, taktisk og operationelt niveau.
1. november 2011
I denne artikel giver seniorforsker Kim Haugbølle fra Statens Byggeforskningsinstitut,
Aalborg Universitet en introduktion til de nye krav om totaløkonomi
for offentligt byggeri, forklarer hvordan totaløkonomi indgår i
den nye miljøcertificeringsordning for bygninger DGNB , og beskriver hvilke
tilpasninger til de grundlæggende principper bag totaløkonomi, der er
nødvendige med den nye miljøcertificeringsordning.
1. november 2011
Velbesøgt DFM- konference i september gav indblik i de mange fordele ved
at anvende funktionsudbud i såvel private som offentlige virksomheder.
Funktionsaftaler giver bedre kvalitet, øget innovation og bedre priser,
fremgik det af oplæggene ved arrangementet hos Ernst & Young.
1. november 2011
Benchmarking er et godt og effektivt værktøj, som de flest af os bruger
jævnligt. Både forretningsmæssigt og privat. Når det nu forholder sig sådan,
så kan det undre, at værktøjet ikke har større udbredelse i FM- kredse.
1. november 2011
Digitale krav til byggeprojekter er i mange tilfælde vejen til en effektiv
bygningsdrift. Men hvilke krav skal man stille til de projekterende, når man
bygger nyt eller renoverer? DTU Campus Service fortæller her om, hvordan
de bruger Byggeriets IK T-specifikationer.
1. november 2011
Ca 50 forventningsfulde studerende var på plads på
deltagerrækkerne, da DFM slog dørene op for Uddannelsesdagen
2011. Uddannelsesdagen blev afholdt på
Københavns Erhvervsakademi og både Produktionshøjskolen
Metropol, DTU CFM og Ingeniørhøjskolen i
København var med som partnere på dagen.
1. november 2011

                     

                     

 

Annoncer