Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: FM Update 4 2018
10 artikler

I skrivende stund (primo november 2018) er der mange spekulationer om den kommende Sundhedsreform, som Statsministeren har bebudet. Spekulationer, som også involverer regionernes rolle fremover.

Regionernes rolle er et politisk spørgsmål, og der er på papiret altid mange måder at organisere og strukturere den offentlige sektor. Det vil jeg ikke gå ind i, men jeg vil til gengæld gerne dele nogle af de overordnede erfaringer vi har gjort os med at samle Region H’s hospitaler i et samlet ejendomscenter.
3. december 2018
Når FM-afdelinger skal indføre free seating eller andre større ændringer, bør de tage udgangspunkt i brugernes hverdag og vaner. Sådan lød opfordringen på DFM-netværks konference i foråret fra Morten Münster, specialist i adfærdsdesign og forfatter til flere bøger.
3. december 2018
Bygningsstyrelsen har prækvalificeret fire leverandører, Coor Service Management A/S, ISS Facility Services A/S, Forenede Service A/S og Kongsvang Rengøringsservice A/S, til at byde på opgaven med at levere serviceydelser til 20 statslige institutioner.

Kontrakten for første bølge af statens facility management har en samlet værdi på ca. 2 mia. kr. og en kontraktvarighed på syv år. Bygningsstyrelsen forventer at kunne indgå kontrakt med den vindende leverandør til april 2019 med opstart den 1. oktober 2019.
3. december 2018
Ifølge den nye hvidbog er digitalisering en udfordring for FM, fordi opgaveportefølje inden for FM er meget bred, og det derfor kan være svært at rumme det hele på én samlet digital platform. Det kan også være en udfordring, at digitalisering kræver standardiserede arbejdsprocesser, der kan overføres til det digitale univers.
3. december 2018
På verdensplan bygges der hvert år omkring 2 milliarder kvadratmeter, og denne høje bebyggelsesrate vil, ifølge Navigant Research, fortsætte mindst indtil 2024. I Danmark er byggeboomet også en realitet. Bebyggelser skyder op af jorden i alle de større byer, så som København, Aarhus, Odense og Aalborg, hvor boligmarkedet virker som et uudtømmeligt marked. Men trods den store progression i bebyggelse, og dermed mulighed for at lære af sine fejl, sker der stadig mange fejl i byggebranchen.
3. december 2018
Forestil dig at du ankommer til en station, parkerer din bil et stykke væk på kommunens parkeringsplads og går videre mod stationen. Derefter går du ind på stationens forplads, som er vedligeholdt af OK Nygaard og videre ind i forhallen, hvor et par medarbejdere fra DSB Stationsservice går og gør rent. På din videre færd gennem forhallen passerer du en ISS-medarbejder, der er i gang med lidt småreparationer. Endeligt ankommer du på perronen, hvor en Banedanmarkmedarbejder er i gang med dagens runde og oprydning. Denne medarbejder kunne i øvrigt også sagtens være en underleverandør fra ISS eller DSB Stationsservice og i gang med at lave noget helt andet.
3. december 2018
Bygherreforeningen har i regi af branchepartnerskabet udarbejdet en ny hvidbog, der giver et bud på, hvad der er state of the art inden for bygningsdriften i Danmark
3. december 2018
HJÆLP TIL AT NAVIGERE I EN TRAVL OG KOMPLEKS HVERDAG SOM FM’ER

Center for Facilities Management (CFM) ved DTU markerede sit 10-års jubilæum tidligere i år med en velbesøgt konference, hvor også to bogudgivelser blev lanceret. Dette er omtale af den sidste af de to publikationer. Den første – CFMs jubilæumsbog – blev omtalt i FM Update nr 2 / 2018. Målgruppen for denne udgivelse er branchens praktikere, af hvilke et bredt udvalg har medvirket ved tilblivelsen af bogen.
3. december 2018
DFM-netværk har netop offentliggjort hvidbogen ”Facility Management som digital forandringsagent”. Dermed har vi nået den første milepæl i den digitaliseringsstrategi, som foreningen besluttede i starten af 2017. Digitaliseringsudvalget har holdt månedlige møder og har haft et tæt samarbejde med de seks eksperter, der har hjulpet med at skrive hvidbogen, og er helt parat til gå videre med digitaliseringsprojektet
3. december 2018

                     

                     

 

Annoncer