Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: Ledelse
34 artikler

Øget global konkurrence stiller nye krav til danske virksomheder og ledere. vi skal dyrke styrken i vores evne til at samarbejde og gøre os umage for at tiltrække nye generationer af medarbejdere, der stiller krav om bæredygtighed og oplevelser.
18. september 2019
Du får en god idé eller har et problem du skal forelægge ledelsen, så der kan blive taget en beslutning. Hvordan gør man det, og hvad gør man ikke? Som driftsperson kan det være svært at komme ud over rampen. Her får du en guide til at komme i gang med business cases, så dine budskaber trænger igennem på direktionsgangen.
8. juli 2019
Professionelle måltider spiller en betydningsfuld rolle og er en central del af både private og offentlige virksomheder og institutioner. Nogle steder i form af en medarbejderkantine, andre steder som en integreret del af serviceydelsen, for eksempel på hospitaler og plejehjem. Her har gode måltidsoplevelser betydning for både arbejdsglæde og livskvalitet. De professionelle måltider står desuden over for en vigtig udfordring: nødvendigheden af grøn omstilling. der er behov for bæredygtige løsninger og en generel omlægning af måltidspolitikken. Dette kræver faglige ressourcer at gennemføre. Professionsbachelorer i ernæring og sundhed kan bidrage med vigitig viden og praktisk erfaring, både når det kommer til sikringen af de gode måltidsoplevelser og den grønne omstilling i professionelle køkkener.
7. juni 2019
Internationale trends sætter agenda for ledelse
17. december 2018
Virksomheder og organisationer er udfordret i deres brug af møder i en virkelighed, hvor digitaliseringen stiller
krav til ændret adfærd i hele værdikæden.
For at skabe en større forståelse af det fysiske mødes styrker og svagheder, har 3rdDimension og LEAD Agency
i samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning, Aarhus Universitet og Københavns Universitet, initieret tænketanken ’Det fysiske møde - i en digital fremtid’.

Arbejdet i tænketanken har genereret ny og værdifuld viden om, hvorfor og hvornår vi i en kommerciel kontekst skal mødes fysisk – og hvorfor og hvornår vi skal gøre det digitalt. Resultater og anbefalinger blev præsenteret i januar under overskriften ’Morgendagens Møder’- og samles op i dette executive summary.
31. maj 2018
I Sørens organisation fylder emnet rigtig meget. I bund og grund, handler det om performance: hvordan kan man sørge for, at tiden bliver brugt effektivt og vi ikke spilder den kostbare fysiske tid.

Det her handler om at sikre performance via de rigtige løsninger. Den digitale kultur skal faciliteres og vi skal have en kultur, der kan styre hvordan man arbejder med de forskellige værktøjer, som godt kan gå hen og være en tidsrøver. Siemens arbejder netop meget med emnet, fordi de ved at sætte nogle konkrete målsætninger op, kan det være med til at skabe en kultur.
31. maj 2018
Kendskabet til egen organisation er vigtig både for at finde
eksisterende data, men også for at tænke forandringen
ind i projektet. Dels så vi i projektet kan planlægge og
informere om forandringen, men også så vi ikke vælger en
løsning, som man ikke kan tilpasse egen organisation og
arbejdsmetoder. Derudover har det været vigtigt for vores
valg, at egne processer ikke bliver ændret radikalt for at
tilpasse sig systemmæssige begrænsninger.
19. december 2017
Vores målsætning om at skabe et fælles FM-system på tværs af 3 campusområder er en udfordring. Mest fordi de 3 store autonome områder værner om deres egne interesser, og deres arbejdsmetoder er vidt forskellige. Samtidig har vi ikke mandat til at ”at trække noget ned over hovedet på dem”.
19. december 2017
Pragmatisme – find det rette fokus for at realisere besparelser. Efter kommunesammenlægningen har vi ikke en central
funktion, der varetager ansvaret for kommunens ejendomme. Som konsekvens mangler vi det nødvendige overblik over, hvilke ejendomme vi reelt set ejer, og hvad vi benytter dem til. Baseret på det faktum vurderer jeg, at der er store effektiviseringsgevinster at hente ved at digitalisere kommunens
bygningsmasse.
19. december 2017
1 ... 4   

                     

                     

 

Annoncer