Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: Ledelse
30 artikler

Virksomheder og organisationer er udfordret i deres brug af møder i en virkelighed, hvor digitaliseringen stiller
krav til ændret adfærd i hele værdikæden.
For at skabe en større forståelse af det fysiske mødes styrker og svagheder, har 3rdDimension og LEAD Agency
i samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning, Aarhus Universitet og Københavns Universitet, initieret tænketanken ’Det fysiske møde - i en digital fremtid’.

Arbejdet i tænketanken har genereret ny og værdifuld viden om, hvorfor og hvornår vi i en kommerciel kontekst skal mødes fysisk – og hvorfor og hvornår vi skal gøre det digitalt. Resultater og anbefalinger blev præsenteret i januar under overskriften ’Morgendagens Møder’- og samles op i dette executive summary.
31. maj 2018
I Sørens organisation fylder emnet rigtig meget. I bund og grund, handler det om performance: hvordan kan man sørge for, at tiden bliver brugt effektivt og vi ikke spilder den kostbare fysiske tid.

Det her handler om at sikre performance via de rigtige løsninger. Den digitale kultur skal faciliteres og vi skal have en kultur, der kan styre hvordan man arbejder med de forskellige værktøjer, som godt kan gå hen og være en tidsrøver. Siemens arbejder netop meget med emnet, fordi de ved at sætte nogle konkrete målsætninger op, kan det være med til at skabe en kultur.
31. maj 2018
Kendskabet til egen organisation er vigtig både for at finde
eksisterende data, men også for at tænke forandringen
ind i projektet. Dels så vi i projektet kan planlægge og
informere om forandringen, men også så vi ikke vælger en
løsning, som man ikke kan tilpasse egen organisation og
arbejdsmetoder. Derudover har det været vigtigt for vores
valg, at egne processer ikke bliver ændret radikalt for at
tilpasse sig systemmæssige begrænsninger.
19. december 2017
Vores målsætning om at skabe et fælles FM-system på tværs af 3 campusområder er en udfordring. Mest fordi de 3 store autonome områder værner om deres egne interesser, og deres arbejdsmetoder er vidt forskellige. Samtidig har vi ikke mandat til at ”at trække noget ned over hovedet på dem”.
19. december 2017
Pragmatisme – find det rette fokus for at realisere besparelser. Efter kommunesammenlægningen har vi ikke en central
funktion, der varetager ansvaret for kommunens ejendomme. Som konsekvens mangler vi det nødvendige overblik over, hvilke ejendomme vi reelt set ejer, og hvad vi benytter dem til. Baseret på det faktum vurderer jeg, at der er store effektiviseringsgevinster at hente ved at digitalisere kommunens
bygningsmasse.
19. december 2017
Hvis Facility Management skal bevæge sig fra at være vicevært over ejendomsadministrator til strategisk samarbejdspartner, skal FM tale direktionens sprog. Første skridt er at underbygge jeres argumenter med eksempler, der flugter med organisationens eksistensgrundlag, så I taler direkte til de handlekraftige beslutningstagere på direktionsgangen.
1. november 2017
Som FM-er besidder man et af de bredeste forretningsområder i organisationen. Det kræver en helhedstænkning, forretningsforståelse og evnen til at kende alle hjørner af organisationen. Derfor kan FM chefen have afgørende indflydelse på organisationens præstationsevne. Men hvordan ser organisationen på FM?
6. oktober 2017
Facilities Managers er sande eksperter og kan se ind i fremtiden. Men når FM-ledere skal argumentere over for topledelsen, er de nødt til at kommunikere simpelt ved hjælp af tal. Sådan lød et par af de centrale budskaber fra den amerikanske professor Dean Kashiwagi på DFM netværks årskonference.
30. juni 2017
Er et ægte partnerskab overhovedet muligt, når den ene part står med pengene og den anden står med ydelsen? Det var temaet på et af vores faciliterede netværksmøder. Og det viste sig hurtigt, at der er fortalere for både synspunktet at partner skab i bund og grund er ”bullshit” og at partnerskab både er reelt og værdiskabende, hvis man investerer de kræfter der skal til, for at flytte en aktivitet fra en gammeldags betalt leverance til et mere tæt samarbejde.
29. juni 2017
1 ... 3   

                     

                     

 

Annoncer