Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: Optimering
11 artikler

Forskning viser at selvom Skånske Kommuner har pligt til at lave en energieffektiviserings strategi, lider både planlægning og implementering under for ringe kompetencer til energieffektiv FM. Resultatet er at energimålsætninger ikke nås, og at effektiviseringspotentialer forbliver potentialer. Derfor har en projektgruppe- to forskere og en rådgiver -udviklet et værktøj til at understøtte FM organisationers sourcingstrategier. FM-organisationer som skal levere på energimålsætninger, kan med fordel bruge kompetencematricen til at afklare hvilke kompetencer der haves in-house, og hvilke som evt. må rekrutteres eller tilkøbes for at energieffektivisere professionelt.
18. september 2019
PwC har indgået et partnerskab med DONG og Teknologisk Institut i forbindelse med et større energirenoveringsprojekt, som følger retningslinjerne fra EiSE konceptet. Resultatet medfører besparelser med det samme og på den lidt længere bane forventes øget trivsel blandt medarbejderne.
1. november 2014
Længerevarende samarbejde mellem byggeriets parter rummer store muligheder for at forbedre pris, kvalitet og udvikling. Den største barriere er ikke juraen, men manglende forståelse af de dynamikker, der gør at tættere samarbejde kan gå fra at være en smuk hensigt til at blive en levende relation med plads til læring og specialisering, der i sidste ende skaber en god forretning for alle parter.
Følgende artikel er skrevet med afsæt i rapporten ”Long Term Strategic Collaboration in the Construction Industry” finansieret af RealDania og udarbejdet af Smith i samarbejde med Chalmers University of Technology. Rapporten kan downloades på Realdania.dk.
1. august 2014
Bæredygtig FM har heldigvis været på dagsordenen en del år efterhånden. Kirsten Ramskov Galamba, der er forfatter til denne artikel, har som formand for arbejdsudvalget ’Bæredygtig FM’ et særligt dedikeret ønske om at udvide horisonten for FMs rolle i en bæredygtig samfundsomstilling. Med begrebet Facilities Leadership for en bæredygtig samfundsomstilling som afsæt, stilles der i denne artikel skarpt på bæredygtig byudvikling, og på den nye DGNB bæredygtighedsstandard for byområder, der er lige ved at være på plads i en dansk kontekst.
1. august 2014
Et udviklingsprojekt i Odense Kommune, havde som udgangspunkt fokus på optimering af kommunens eksisterende bygningsmasse. Processen tog dog snart fart og drejning til også at rumme mulighed for radikale organisationsændringer. ”Vi har fået seriøse aha-oplevelser” siger de involverede parter i Odense Kommune. Baggrunden er de overraskende svar, som en space management-analyse har resulteret i. Blandt andet er der blevet rokket kraftigt ved overbevisningen om, at bygningerne skulle være omdrejningspunktet i optimeringsprocessen.
1. november 2013
Bispebjerg Hospital har i et pilotprojekt udstyret 114 frysere, køleskabe og kølerum med RTLS-tags, der trådløst registrerer temperaturerne på det kostbare indhold. Potentialerne er store for kvalitetssikring, dokumentation og sparet tid og strøm. Projektet udbredes nu til de øvrige afdelinger på Frederiksberg og Bispebjerg Hospitaler.
Projektet er et eksempel på en afledt effekt af det store byggeprojekt (se fakta boks om Fremtidens hospital og psykiatri), som ikke bare skal bygge nye rammer til gamle vaner, men hjælpe organisationen med at finde nye og mere effektive arbejdsmetoder og teknologier.
1. november 2013
Klodens begrænsede ressourcer og klimaforandringer kalder på innovation og pionerer indenfor FM faget. Der er brug for nytænkning og gode eksempler på, hvordan FM opgaver forenes med et bæredygtigt samfundsperspektiv. I Danmark synes der, at være store udviklingspotentialer i FM verdenen på dette område, og pt. er der ingen endelige svar på, hvad bæredygtig FM egentlig er.
1. maj 2013
1  2   

                     

                     

 

Annoncer