Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: Energibesparelser
28 artikler

Forskning viser at selvom Skånske Kommuner har pligt til at lave en energieffektiviserings strategi, lider både planlægning og implementering under for ringe kompetencer til energieffektiv FM. Resultatet er at energimålsætninger ikke nås, og at effektiviseringspotentialer forbliver potentialer. Derfor har en projektgruppe- to forskere og en rådgiver -udviklet et værktøj til at understøtte FM organisationers sourcingstrategier. FM-organisationer som skal levere på energimålsætninger, kan med fordel bruge kompetencematricen til at afklare hvilke kompetencer der haves in-house, og hvilke som evt. må rekrutteres eller tilkøbes for at energieffektivisere professionelt.
18. september 2019
Data fra energimærker har en stor værdi og kan bruges til at optimere beslutningsgrundlaget for energiforbedringer. Ny platform gør dataene nemt tilgængelige og brugbare for bygningsejere.
10. januar 2019
I løbet af 1. kvartal udgives der mange grønne regnskaber, men hvordan er det
meningsfuldt at opgøre udviklingen i institutionens energiforbrug? Nogle ser på
de absolutte tal, mens andre udregner forbrug pr. m². På DTU har vi fundet frem
til, at det er fornuftigt og rimeligt at opgøre udviklingen i vores energiforbrug pr.
hoved.
31. maj 2018
I Danmark har vi tradition for at tænke i simpel tilbagebetalingstid, når vi investerer i energibesparelser i bygninger og teknologiske løsninger. Det betyder faktisk, at vi ikke udnytter det reelle økonomiske potentiale, der ligger i at tænke besparelserne under ét, ligesom en række besparelser aldrig bliver opnået, fordi de isoleret set er økonomisk urentable. Et nyt koncept for erhvervsbygninger kan ændre billedet radikalt.
28. juni 2017
På medlemsmødet om energistyring, delte Schneider rundhåndet ud af deres erfaringer
22. februar 2017
Arrangement: Energistyring
Stort EU-projekt med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København i spidsen skal give klare anbefalinger til indvendig efterisolering af historiske bygninger uden at ødelægge den oprindelige arkitektur. Det kan spare op til 15-20 % af energiforbruget og mindske udgifterne til vedligehold.


RIBuild har fokus på bygninger og boliger, der er opført før 1945.
1. august 2015
I en verden, hvor vi konstant bliver mødt med krav om besparelser, er det egentlig mærkeligt, at kun de færreste har et fuldstændigt realtime overblik af deres energiforbrug. Og det selvom omkostninger til energi hos de fleste FM organisationer udgør en markant del af ens budget. Blot nogle få procents besparelse ville være en hel del penge i absolutte tal.
1. maj 2015
PwC har indgået et partnerskab med DONG og Teknologisk Institut i forbindelse med et større energirenoveringsprojekt, som følger retningslinjerne fra EiSE konceptet. Resultatet medfører besparelser med det samme og på den lidt længere bane forventes øget trivsel blandt medarbejderne.
1. november 2014
I sommeren 1997 blev årets ‘Have og Landskab’ udstilling holdt i Skejby ved Aarhus. Hos Malmos havde vi valgt at bruge en enkelt kvadratmeter i vores stand på et helt nyt fænomen, som stort set ingen i branchen havde hørt om – og i hvert fald ikke tog særlig alvorligt: Et grønt tag. Selv om vi havde medbragt en stump taghave, var vi selv tvivlende over for fænomenet. Men omvendt synes vi, at ideen var for god til at undlade, og vi havde op til udstillingen indgået et samarbejde med en leverandør. Vi var klar over, at de grønne tage allerede på det tidspunkt havde nået en betragtelig udbredelse og popularitet i Tyskland.
1. maj 2014
1 ... 3   

                     

                     

 

Annoncer