Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: Servicedesign
9 artikler

Levealderen for organisationer er halveret i forhold til for 50 år siden. Både i det private og i det offentlige opstår nye organisationer, der fusioneres, flyttes og lukkes ned i stigende hastighed.

I november 2016 havde DFM netværk inviteret Workz A/S til at præsentere servicedesign for foreningens medlemmer. Formålet med dagen var, at deltagerne skulle inspireres til, hvad servicedesign kan bidrage med i Facilities Managements kerneydelser samt at se på, hvordan tilgangen kan bidrage til at knytte Facilities Management tættere på den samlede forretning. På dagen gennemgik vi sammen de underligggende metoder i servicedesigntilgangen, vi så på en række cases, og de 50 deltagere byggede servicerejser.
4. juli 2017
Et hus er ikke bare en vigtig del af virksomhedens identitet. Huset er også rammerne for arbejdet med de udfordringer virksomhederne tumler med; kundefokus, effektivisering, sikkerhed, samarbejde på tværs af faggrupper eller noget helt andet. FM kan være en vigtig medspiller, der byder ind med løsninger der rækker ud over funktionens ansvarsområder.
28. juni 2017
Der er i disse tider et voldsomt fokus på effektivisering af arbejdsgange og forbedring af brugernes oplevelser. Innovation er ikke længere synonym med produktudvikling – der arbejdes eksplicit med udvikling af både oplevelsen og effekten af de processer brugerne gennemlever. Også indenfor det offentlige har tiltag som kvalitetsreformen og brugernes øgede krav til service og fleksibilitet fra det offentliges side skabt et behov for fokuserede forandrings- og innovationprocesser der skal munde ud i bedre offentlig service og mere effektiv udnyttelse af ressourcer.
1. november 2016
Organisationer er komplekse størrelser og hver eneste organisation er unik. Organisationer arbejder på forskellige måder, i forskellige sammenhænge og på forskellige tidspunkter. De har forskellige DNAer. Derfor kan man ikke kopiere modellen fra den ene organisation til den anden, når man skal designe fremtidens arbejdspladser, processer og FM-services.
1. august 2016
FM branchen er vi glade for data, fordi det giver os information og viden, som gør os i stand til at stoppe med at gætte. Problemet er, at mange anser medarbejderengagement som noget blødt, der er svært at måle. Mens dette på mange måder er sandt, overser mange, at engagement har en synlig effekt på adfærd. Flere studier har konkluderet, at medarbejderengagement har stor indflydelse på blandt andet produktivitet, effektivitet, kundefokus, servicekvalitet og rentabilitet. Med andre ord: engagement påvirker serviceadfærd, som er en forudsætning for at skabe gode kundeoplevelser.
1. august 2016
Godt 1.000 medarbejdere i Nordea modtager med jævne mellemrum et elektronisk spørgeskema med spørgsmål om, hvordan de oplever forskellige situationer i løbet af dagligdagen på deres arbejdsplads. Hvor tilfredse er de fx med at være i bygningen? Med at sidde i mødelokalet? Med frokosten? Og med kaffeautomaten?
1. februar 2015
En succesfuld udvikling af FM forudsætter ledere med
kompetence til at optimere serviceydelser og evne til
at udvikle, integrere og koordinere ydelser, så der kan
opnås synergi og innovation på tværs af ydelser. Men når
man sætter en serviceydelse i drift, må man hele tiden
have for øje, hvordan kunde og brugere oplever den leverede
service.
1. maj 2012

                     

                     

 

Annoncer