Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: værdiskabelse
34 artikler

Siemens Gamesas Real Estate-afdeling sørger for klare grænseflader mellem virksomhedens støttefunktioner på tværs af 40 lande, når større projekter skal gennemføres. Det giver store gevinster for virksomheden.
16. marts 2020
Denne artikel er en forkortet udgave af en engelsksproget forskningsartikel. Formålet er at identificere typiske sourcingstrategier og forretningsmodeller inden for FM og kortlægge de vigtigste værdikæder bestående af komplementære sourcingstrategier og forretningsmodeller. Resultatet af analysen kan anvendes på et generelt plan af alle, der har behov for at få et overblik over og forstå FM-erhvervets komplekse struktur, og hvordan FM skaber værdi. Desuden kan resultaterne anvendes af alle parter involveret i FM-værdikæden til at opnå en bedre forståelse af deres position i værdikæden og hjælpe dem til at videreudvikle deres sourcingstrategier og/eller forretningsmodel; afhængig af organisationstype.
18. september 2019
Når viden skal flyttes fra et sted til et andet, f.eks. fra én afdeling til en anden afdeling,
så erfarer de fleste, at det er nemmere sagt end gjort. Her er to forskellige
teorier om hvordan viden kan flyttes, som kan være nyttige for FM’ere at kende.
31. maj 2018
Nomatter the industry, co-creation of value is a hot topic. Marketing specialists swear by it; manufacturers and service providers try to integrate it in their innovation practices; researchers study it. But what is value co-creation, and how does it apply to FM?
1. februar 2017
Facilities Management (FM) and Corporate Real Estate Management (CREM) er to tæt relaterede og relativt nye ledelsesdiscipliner med hastigt voksende professioner over hele verden. Begge discipliner har fra starten haft stærk fokus på at kontrollere og reducere omkostningerne ved ejendomme, arbejdspladser og relaterede services. I de senere år har der været en udvikling mod i højere grad at have fokus på, hvordan FM/CREM kan skabe merværdi for organisationen. Dette har også gjort sig gældende inden for forskning og har resulteret i udviklingen af en række konceptuelle modeller og værktøjer samt indsamling af meget empirisk information. Den praktiske anvendelse af denne viden har dog været begrænset og vist sig at være vanskelig. Årsagen synes at være at de forskellige modeller er for komplekse og at der mangler en fælles terminologi og en klar operationalisering af input-output/outcome relationer.
1. februar 2017
The following book review is based on a presentation I was asked to give at CFM’s 2nd Nordic FM Conference at DTU, 30. August 2016. The manuscript that I have studied has 365 pages with a wealth of information on a high scientific level and 23 contributors to a total of 18 chapters in the book, which is organized in three parts.
1. februar 2017
Du sidder nu med årets første udgave af FM Update og ikke helt overraskende handler det om vores kerneopgave i FM: at skabe værdi. At gøre en forskel i måden vi løser opgaven på, så det skaber værdi for medarbejderne, virksomheden/organisationen samt den økonomiske bundlinje. Ofte skaber vores løsninger den indirekte værdi – via de fysiske rammer, som er helt afgørende for en virksomheds ”trivsel”.
1. februar 2017
NORDISK FM KONFERENCE
Center for Facilities Management (CFM) afholdt for anden gang en nordisk FM konference den 29.-30. august 2016 på DTU – 5 år efter den første nordiske konference i 2011. Konferencen var arrangeret i samarbejde med DFM netværk og havde i alt 90 deltagere. Formålet med konferencen var – ligesom sidst – at formidle ny viden og skabe dialog mellem forskere og praktikere i de nordiske lande. Udover deltagere fra Danmark, Norge, Sverige og Finland, så havde vi denne gang også nogle deltagere fra Holland, bl.a. vores nære samarbejdspartner Theo van der Voordt fra Delft University of Technology.
1. november 2016
Der hviler et endnu uforløst potentiale for bæredygtighed i store dele af vores eksisterende byggeri. Derfor lancerer vi i Green Building Council Denmark en ny DGNB-bæredygtighedscertificering for netop eksisterende byggeri. Den bygger videre på DGNB’s principper, hvor nøglen er en kobling mellem hensynet til bæredygtighed i det store samfundsmæssige perspektiv og så hensynet til de vilkår og behov, der er grundlæggende for ejere, udviklere og brugere af byggeriet.
1. august 2016
FM branchen er vi glade for data, fordi det giver os information og viden, som gør os i stand til at stoppe med at gætte. Problemet er, at mange anser medarbejderengagement som noget blødt, der er svært at måle. Mens dette på mange måder er sandt, overser mange, at engagement har en synlig effekt på adfærd. Flere studier har konkluderet, at medarbejderengagement har stor indflydelse på blandt andet produktivitet, effektivitet, kundefokus, servicekvalitet og rentabilitet. Med andre ord: engagement påvirker serviceadfærd, som er en forudsætning for at skabe gode kundeoplevelser.
1. august 2016
1 ... 4   

                     

                     

 

Annoncer