Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: partnerskab
10 artikler

Det er ikke hver dag, man hører succeshistorier om offentlig udlicitering. Derfor var det også bemærkelsesværdigt, at Coor sammen med politiet modtog Driftsherreprisen i januar sidste år. Prisen blev modtaget for det unikke, offentligprivate partnerskab, hvor der tænkes nyt og innovativt, som det dengang lød fra priskomitéen. Prisen blev uddelt af Boligfonden Kuben og Dansk Facilities
Management netværk.
1. februar 2016
Forestil dig, at du står over for at indgå ægteskab med en person, du lige har mødt. For at tilpasse forventningerne og undgå konflikter enes i om at lave en liste, der i detaljer beskriver, hvem der gør hvad hvornår. Lyder det som noget, der ville fungere?
1. februar 2016
Længerevarende samarbejde mellem byggeriets parter rummer store muligheder for at forbedre pris, kvalitet og udvikling. Den største barriere er ikke juraen, men manglende forståelse af de dynamikker, der gør at tættere samarbejde kan gå fra at være en smuk hensigt til at blive en levende relation med plads til læring og specialisering, der i sidste ende skaber en god forretning for alle parter.
Følgende artikel er skrevet med afsæt i rapporten ”Long Term Strategic Collaboration in the Construction Industry” finansieret af RealDania og udarbejdet af Smith i samarbejde med Chalmers University of Technology. Rapporten kan downloades på Realdania.dk.
1. august 2014
SBi har gennemført en analyse af længerevarende samarbejder indenfor FM
i samarbejde med Center for Facilities Management – Realdaniaforskning,
der ledes af professor Per Anker Jensen, DTU . Projektet er gennemført af
Kresten Storgaard (projektleder), Jacob Norvig Larsen, Ib Steen Olsen, mfl..
Fra projektet er der udkommet fire rapporter, der alle kan findes på SBi’s
hjemmeside (http://www.sbi.dk/udgivelser).
1. november 2012
Hvis et offentligt-privat samarbejde eller partnerskab skal blive en succes,
skal begge parter være indstillet på at engagere sig tæt i samarbejdet.
Men så kan begge parter også høste gevinsterne i form af innovation og
procesoptimering, fortalte Jakob Scharff fra Dansk Erhverv.
1. februar 2012
I de senere år er der sket en stærk udvikling af nye udbuds- og samarbejdsformer
inden for Facilities Management (FM). Velkendte eksempler er
Offentlig-Private Partnerskaber (OPP ), hvor der sammen med FM-ydelser
over typisk 30 år også indgår levering og finansiering af en bygning og ESCO
(Energy Service Company), hvor der gennemføres energirenovering finansieret
ved garanterede besparelser fra en leverandør. Fælles træk ved disse
udbuds- og samarbejdsformer er at de i høj grad er baseret på funktionskrav,
hvor leverandørerne har incitamenter til at udnytte deres kompetencer
og frihedsgrad til selv at planlægge opgaverne, ligesom der indgår en
form for partnerskab mellem udbyder og leverandør.
1. november 2010
OPP – Offentlig-Privat Partnerskab – fremmer en proces, hvor drift og FM
i højere grad tænkes ind fra starten i byggeprojekter. Udviklingsdirektør
Bente Andersen fortalte med udgangspunkt i bl.a. byggeriet af Rigsarkivet
om fordelene ved OPP .
1. februar 2010
Byggeriet bør blive bedre til at integrere hensyn til drift og vedligehold i planlægning, projektering og udførelse. Men er Offentlig-Private partnerskab et godt middel til at fremme denne integration? Dét er et spørgsmål, der bliver rejst i et forskningsprojekt på Center for Facilities Management på DTU.
1. november 2009
Partnerskaber med virksomheder og kommuner er sammen med renovering, rådgivning og kampagner nogle af de metoder, som DONG Energy har taget i brug for at realisere målene i regeringens energispareaftaler.
1. maj 2009
Kravet om øget produktivitet og besparelser i den offentlige sektor kan kun indfries, hvis det offentlig-private samarbejde øges. Derfor bør de offentlige virksomheder satse på Facilities Management (FM) i samarbejde med private leverandører, mener DI Service. Gerne i form af strategiske offentlig-private partnerskaber.
1. februar 2009

                     

                     

 

Annoncer