Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: outsourcing
19 artikler

Kunderne skal ikke kunne mærke, hvis frontpersonalet ikke er ansat, men har en
løsere tilknytning til virksomheden, sagde Christine Cleemann fra rådgiverhuset
RBL Group. Og så roste hun en fragtkoncern uden ansatte chauffører for at have
fremragende ambassadører tæt på kunderne.
31. maj 2018
Stadig flere virksomheder samler alle supportfunktionerne i én stor enhed –
også kaldet Global Business Services (GBS). Jens Sønderkær fra Deloitte fortalte
på årskonferencen om udviklingen og gav et bud på fremtidens udfordringer.
1. august 2017
Med den nye udbudslov, der trådte i kraft den 1. januar 2016, har offentlige ordregivere af Facility Management fået nye muligheder for at anvende den fleksible udbudsprocedure ”Konkurrencepræget dialog”. Dette giver betydelige fordele for såvel ordregiver som leverandør, da der herved er mulighed for via dialog at afklare, hvordan ordregivers behov bedst opfyldes, og samtidig kan der sikres et stærkt fokus på det gode købmandskab.
1. februar 2017
DESIGN KONKURRENCEN MED DE RIGTIGE PARAMETRE
I DRs udbud af serviceydelser i 2015 var der ikke mulighed for forhandling med leverandørerne efter tilbuddene var afgivet. Det betød, at vi alene kunne finde vinderne ud fra de afgivne tilbuds opfyldelse af udbudsmaterialets krav – og uden mulighed for efterfølgende dialog og ændringer af kravsspecifikation, tilbud og kontrakt. Der var med andre ord tale om ’ét skud i bøssen’ for leverandøren ved tilbudsafgivelse, og derfor lagde vi meget arbejde i at designe konkurrencen rigtigt.

I et tidligere nummer af FM Update (nr. 02/2016, s.20) kunne du læse om DRs FM udbud, hvor DR gik fra en stor, integreret partneringkontrakt med én leverandør til flere mindre kontrakter med flere leverandører. I dette nummer kan du læse om de kriterier, som DR lagde til grund for valget af leverandører af de nye aftaler.
1. november 2016
DR har ved sin seneste udbudsproces ændret strategi og har bevæget sig væk fra en stor integreret partneringkontrakt med én leverandør. Der blev prioriteret tid og ressourcer til en grundig analyse, og fokus var på rightsourcing-tankegangen, hvor løsningen ikke er givet på forhånd. Resultatet blev 10 forskellige aftaler med 9 leverandører, insourcing af dele af bygningsdriften og en samlet besparelse på mellem 10 og 15%.
1. maj 2016
Hvordan bliver fremtidens samarbejdsmodeller inden for FM-outsourcing? Det har ISS i samarbejde med Instituttet for Fremtidsforskning udarbejdet en hvidbog om. En lille del af resultaterne blev præsenteret på DFM netværks årskonference.
1. maj 2016
Det er ikke hver dag, man hører succeshistorier om offentlig udlicitering. Derfor var det også bemærkelsesværdigt, at Coor sammen med politiet modtog Driftsherreprisen i januar sidste år. Prisen blev modtaget for det unikke, offentligprivate partnerskab, hvor der tænkes nyt og innovativt, som det dengang lød fra priskomitéen. Prisen blev uddelt af Boligfonden Kuben og Dansk Facilities
Management netværk.
1. februar 2016
DFM netværks Arbejdsudvalg FM & Kontrakter arbejder med forskellige udbudsformer i privat og offentligt regi. Denne artikel giver 8 bud på, hvad vi mener, har en afgørende betydning for om samarbejde mellem en indkøber og en leverandør bliver en succes. Der findes ingen facitliste på hvornår en organisation skal udlicitere eller løse opgaven i eget regi. Det kommer an på virksomhedens situation og udviklingsperspektiv. Det er derfor en strategisk ledelsesopgave at analysere hvilke opgaver, der mest optimalt kan løses i eget regi og hvilke der med fordel kan løses bedre i eksternt regi.

Arbejdsudvalget har det seneste år haft fokus på hvordan samarbejdet mellem indkøbere og leverandører skal tilrettelægges, når der er truffet en strategisk beslutning om at udlicitere en opgave. Grundlaget for arbejdet er blandt andet en meget velbesøgt konference hos Datea 16. marts 2015, hvor indkøbere og leverandører mødtes og drøftede hvad der skulle til for at samarbejdet mellem dem kunne blive en succes.
1. februar 2016
Offentlige virksomheder prøver hele tiden, at finde nye måder at forbedre deres opgaveløsning på. Løses opgaven bedst af ”det offentlige” selv og skal man indføre en intern bestiller-modtager-udfører-model? Eller er det bedre at inddrage private kompetencer? Hvordan skal det ske? Hvor meget styring og kontrol skal man bibeholde i eget regi?
Denne styringsmæssige diskussion blusser med jævne mellemrum op i mediebilledet. Udsagnene har forskelligt sigte og styrke. Nogle argumenter er af ideologisk karakter, andre af mere ”praktisk” karakter.
Denne artikel er uddrag fra en masteropgave i offentlig ledelse på CBS, som undersøger hvordan en styringside bliver optaget og transformeret til en styringsmodel, som kan besluttes. Det teoretiske grundlag for opgaven var anvendelse af aktør-netværksteori (ANT) og andre institutionelle teorier, der medvirker til at forklare hvorfor en ide optages i en organisation, hvordan ideen udvikler sig og hvordan den får fodfæste.
1. februar 2014
1  2   

                     

                     

 

Annoncer