Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: sourcing
8 artikler

Denne artikel er en forkortet udgave af en engelsksproget forskningsartikel. Formålet er at identificere typiske sourcingstrategier og forretningsmodeller inden for FM og kortlægge de vigtigste værdikæder bestående af komplementære sourcingstrategier og forretningsmodeller. Resultatet af analysen kan anvendes på et generelt plan af alle, der har behov for at få et overblik over og forstå FM-erhvervets komplekse struktur, og hvordan FM skaber værdi. Desuden kan resultaterne anvendes af alle parter involveret i FM-værdikæden til at opnå en bedre forståelse af deres position i værdikæden og hjælpe dem til at videreudvikle deres sourcingstrategier og/eller forretningsmodel; afhængig af organisationstype.
18. september 2019
Med den nye udbudslov, der trådte i kraft den 1. januar 2016, har offentlige ordregivere af Facility Management fået nye muligheder for at anvende den fleksible udbudsprocedure ”Konkurrencepræget dialog”. Dette giver betydelige fordele for såvel ordregiver som leverandør, da der herved er mulighed for via dialog at afklare, hvordan ordregivers behov bedst opfyldes, og samtidig kan der sikres et stærkt fokus på det gode købmandskab.
1. februar 2017
DESIGN KONKURRENCEN MED DE RIGTIGE PARAMETRE
I DRs udbud af serviceydelser i 2015 var der ikke mulighed for forhandling med leverandørerne efter tilbuddene var afgivet. Det betød, at vi alene kunne finde vinderne ud fra de afgivne tilbuds opfyldelse af udbudsmaterialets krav – og uden mulighed for efterfølgende dialog og ændringer af kravsspecifikation, tilbud og kontrakt. Der var med andre ord tale om ’ét skud i bøssen’ for leverandøren ved tilbudsafgivelse, og derfor lagde vi meget arbejde i at designe konkurrencen rigtigt.

I et tidligere nummer af FM Update (nr. 02/2016, s.20) kunne du læse om DRs FM udbud, hvor DR gik fra en stor, integreret partneringkontrakt med én leverandør til flere mindre kontrakter med flere leverandører. I dette nummer kan du læse om de kriterier, som DR lagde til grund for valget af leverandører af de nye aftaler.
1. november 2016
DR har ved sin seneste udbudsproces ændret strategi og har bevæget sig væk fra en stor integreret partneringkontrakt med én leverandør. Der blev prioriteret tid og ressourcer til en grundig analyse, og fokus var på rightsourcing-tankegangen, hvor løsningen ikke er givet på forhånd. Resultatet blev 10 forskellige aftaler med 9 leverandører, insourcing af dele af bygningsdriften og en samlet besparelse på mellem 10 og 15%.
1. maj 2016
Det er ikke hver dag, man hører succeshistorier om offentlig udlicitering. Derfor var det også bemærkelsesværdigt, at Coor sammen med politiet modtog Driftsherreprisen i januar sidste år. Prisen blev modtaget for det unikke, offentligprivate partnerskab, hvor der tænkes nyt og innovativt, som det dengang lød fra priskomitéen. Prisen blev uddelt af Boligfonden Kuben og Dansk Facilities
Management netværk.
1. februar 2016
DFM netværks Arbejdsudvalg FM & Kontrakter arbejder med forskellige udbudsformer i privat og offentligt regi. Denne artikel giver 8 bud på, hvad vi mener, har en afgørende betydning for om samarbejde mellem en indkøber og en leverandør bliver en succes. Der findes ingen facitliste på hvornår en organisation skal udlicitere eller løse opgaven i eget regi. Det kommer an på virksomhedens situation og udviklingsperspektiv. Det er derfor en strategisk ledelsesopgave at analysere hvilke opgaver, der mest optimalt kan løses i eget regi og hvilke der med fordel kan løses bedre i eksternt regi.

Arbejdsudvalget har det seneste år haft fokus på hvordan samarbejdet mellem indkøbere og leverandører skal tilrettelægges, når der er truffet en strategisk beslutning om at udlicitere en opgave. Grundlaget for arbejdet er blandt andet en meget velbesøgt konference hos Datea 16. marts 2015, hvor indkøbere og leverandører mødtes og drøftede hvad der skulle til for at samarbejdet mellem dem kunne blive en succes.
1. februar 2016
I de senere år er sourcing blevet et område, som mange virksomheder enten
har taget stilling til eller vil komme til at skulle det. Outsourcing er blevet
et mantra i tiden og det er blevet et politisk instrument, som mange enten
er for eller imod. Googler man ordet ”sourcing” er der 164 mio. artikler
eller omtaler, og med ”sourcing, facilities management og services” giver
det knap 3 mio. omtaler. Det er derved et begreb mange mennesker har en
holdning til, interesserer sig for og har løsninger på. Mange virksomheder,
organisationer og kommuner er aktuelt i den situation, at man skal vælge
den rette strategiske vej fremad for bl.a. deres Facilities Management
ydelser, hvorfor det presser på, at overveje, hvilke løsninger der bedst er
tilpasset deres særlige vilkår.
1. august 2011
Det er en udbredt antagelse at pris og kvalitet hænger sammen. God kvalitet koster mere end dårlig kvalitet. Det er efter min opfattelse rigtigt i mange tilfælde, specielt der hvor man på forhånd kan sammenligne produkteterne. Men jeg har også oplevet at få meget høj kvalitet til en pris der ligger langt under det halve af hvad den næst billigste og gennemsnittet af leverandører mener det koster at producerer det. Hvad kan forklaringen på det være?
1. august 2009

                     

                     

 

Annoncer