Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: rightsourcing
10 artikler

DESIGN KONKURRENCEN MED DE RIGTIGE PARAMETRE
I DRs udbud af serviceydelser i 2015 var der ikke mulighed for forhandling med leverandørerne efter tilbuddene var afgivet. Det betød, at vi alene kunne finde vinderne ud fra de afgivne tilbuds opfyldelse af udbudsmaterialets krav – og uden mulighed for efterfølgende dialog og ændringer af kravsspecifikation, tilbud og kontrakt. Der var med andre ord tale om ’ét skud i bøssen’ for leverandøren ved tilbudsafgivelse, og derfor lagde vi meget arbejde i at designe konkurrencen rigtigt.

I et tidligere nummer af FM Update (nr. 02/2016, s.20) kunne du læse om DRs FM udbud, hvor DR gik fra en stor, integreret partneringkontrakt med én leverandør til flere mindre kontrakter med flere leverandører. I dette nummer kan du læse om de kriterier, som DR lagde til grund for valget af leverandører af de nye aftaler.
1. november 2016
DR har ved sin seneste udbudsproces ændret strategi og har bevæget sig væk fra en stor integreret partneringkontrakt med én leverandør. Der blev prioriteret tid og ressourcer til en grundig analyse, og fokus var på rightsourcing-tankegangen, hvor løsningen ikke er givet på forhånd. Resultatet blev 10 forskellige aftaler med 9 leverandører, insourcing af dele af bygningsdriften og en samlet besparelse på mellem 10 og 15%.
1. maj 2016
Bag DFM netværks årskonference ligger et stort forberedende arbejde. FM Update har talt med en af de frivillige kræfter i planlægningsarbejdet om tankerne bag årets temaer.
1. februar 2014
Offentlige virksomheder prøver hele tiden, at finde nye måder at forbedre deres opgaveløsning på. Løses opgaven bedst af ”det offentlige” selv og skal man indføre en intern bestiller-modtager-udfører-model? Eller er det bedre at inddrage private kompetencer? Hvordan skal det ske? Hvor meget styring og kontrol skal man bibeholde i eget regi?
Denne styringsmæssige diskussion blusser med jævne mellemrum op i mediebilledet. Udsagnene har forskelligt sigte og styrke. Nogle argumenter er af ideologisk karakter, andre af mere ”praktisk” karakter.
Denne artikel er uddrag fra en masteropgave i offentlig ledelse på CBS, som undersøger hvordan en styringside bliver optaget og transformeret til en styringsmodel, som kan besluttes. Det teoretiske grundlag for opgaven var anvendelse af aktør-netværksteori (ANT) og andre institutionelle teorier, der medvirker til at forklare hvorfor en ide optages i en organisation, hvordan ideen udvikler sig og hvordan den får fodfæste.
1. februar 2014
‘Krisen’ er blevet dagligdag og den værste chokvirkning og handlingslammelse har lagt sig. FM arbejder forsat ufortrødent med at forbedre resultatet. Den gode nyhed er, at der stadig er et potentiale for forbedringer, men det kræver en stadig større indsats og professionalisering for at opnå disse forbedringer. Porteføljestrategi og Right-Sourcing er de to områder, der fylder meget hos mange FM’ere. Derfor var disse to områder årets fokus i FM Survey 2014.
1. februar 2014
Afslutningsdebatten til DFM netværks årskonference kredsede om fordele, ulemper og ikke mindst udfordringerne ved rightsourcing, outsourcing og partnerskaber mellem leverandør og kunde.
1. februar 2014
”Fokus på kerneforretningen …” har været et ledelses
mantra i mange år. Facilities Management er per definition
understøttelse af kerneforretningen, og der er derfor
sket outsouring af FM processer og aktiviteter over
en bred kam.
1. august 2012
For tredje år i træk er der gennemført en undersøgelse
blandt de professionelle FM’ere og resultatet viser, at
Facilities Management bliver et stadigt vigtigere strategisk
område for mange organisationer, og at FM har
bidraget positivt til at forbedre virksomhedernes bundlinje
1. februar 2012

                     

                     

 

Annoncer