Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: fm update 3 2015
8 artikler

Måden, et sundhedsbyggeri er udformet og organiseret på, sikrer ikke bare sorte tal på bundlinjen. Den giver også gode vilkår for, at bl.a. personalets arbejdsglæde og patientsikkerheden trives. Dette er ikke blot et spørgsmål om fysisk udformning, men også i høj grad om en optimering af selve driften. Uden et modstandsdygtigt samspil mellem anlæg og drift falder kvaliteten. For at en effektiv ressourceudnyttelse af hospitalernes budgetter kan realiseres, er det nødvendigt at finde fælles interesse for de business cases, der kvalificerer forståelsen af, hvordan anlæg og drift på et hospital hænger sammen.

1. august 2015
Bispebjerg Hospital og Frederiksberg Hospital er fusioneret og lægger mursten til et digitaliseringsprojekt af historiske dimensioner. Data om hvert eneste rum er nu registreret digitalt, og det giver helt nye perspektiver for fremtidens Facility Management. Men det er et omfattende projekt, der kræver meget af driften.
1. august 2015
Hvordan kan man med nøgletal sætte fokus på nye måder at udvikle rum for kultur? Dette spørgsmål var centralt for et projekt som Bygherreforeningen afsluttede for Kulturstyrelsen i 2014 i tæt samarbejde med Greve Kommune, Hjørring Kommune, Lolland Falster Museum, Randers Kommune og Øhavsmuseet.
1. august 2015
Politikere, administrationer, brugerbestyrelser, institutionsledere og brugere har en afgørende rolle, når ejendomsforvaltning skal professionaliseres. De er alle en del af den omverden, der har afgørende indflydelse på ejendomsforvaltningen i det daglige. Succes med professionalisering af ejendomsforvaltningen kræver opbakning fra omverdenen. Det kalder på strategisk ledelse.
1. august 2015
I disse måneder arbejder kommunerne med budgettet for 2016-2019 og der er som altid mange udfordringer: Hvordan får man finansieret mere hjemmehjælp til en voksende gruppe af ældre? Hvordan sikres den bedste skole? Hvordan kan der skabes bedre tid til de små i daginstitutionerne?
Ved at optimere brug og drift af kommunens ejendomme, kan der skabes økonomisk råderum for at løse nogle af de mange udfordringer. Denne artikel giver forslag til hvordan der kan arbejdes med forskellige effektiviseringstiltag.
1. august 2015
Stort EU-projekt med Statens Byggeforskningsinstitut (SBi) ved Aalborg Universitet København i spidsen skal give klare anbefalinger til indvendig efterisolering af historiske bygninger uden at ødelægge den oprindelige arkitektur. Det kan spare op til 15-20 % af energiforbruget og mindske udgifterne til vedligehold.


RIBuild har fokus på bygninger og boliger, der er opført før 1945.
1. august 2015

                     

                     

 

Annoncer