Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: Benchmarking
12 artikler

NIRAS har indrapporteret 2018-tal til DFM Benchmarking og står for første gang med en tilbagemelding på udgiftsniveauer og et nyt blik på egne økonomital.
16. marts 2020
I løbet af 1. kvartal udgives der mange grønne regnskaber, men hvordan er det
meningsfuldt at opgøre udviklingen i institutionens energiforbrug? Nogle ser på
de absolutte tal, mens andre udregner forbrug pr. m². På DTU har vi fundet frem
til, at det er fornuftigt og rimeligt at opgøre udviklingen i vores energiforbrug pr.
hoved.
31. maj 2018
I oplægget gennemgås hvordan nye forretningsmodeller med større fokus på processer og forretningsprocesser ændrer FM's rolle og dermed også ændrer hvilke data der er afgørende for FM at have styr på.
16. marts 2018
Uffe Gebauer Thomsen gennemgår både hvordan DTU og Region Hovedstaden arbejder med at skabe de nødvendige data, og hvordan man skaber sammenhæng mellem investeringer og drift.
• Hvilke data skal findes i enhver FM-organisation, hvis den skal være en troværdig sparringspartner for direktionen?
• Hvilket FM-omkostningsniveau er mest værdiskabende?
• Hvad kan jeg lære ved at se på de andre brancher?
16. marts 2018
DFM benchmarking har siden foråret 2015 arbejdet intenst på at udvikle et nyt værktøj, der vil revolutionere måden vi benchmarker på. Der vil ske et totalt skifte af teknologisk platform, som giver en masse nye muligheder. Men formålet er stadig det samme: At give medlemmer et værktøj til år for år at gøre det stadigt bedre
1. november 2015
I moderne ledelseskredse bruges ordet regnearksledelse ofte som udtryk for negativ og rigid ledelse. Det er synd for regnearket, for det har ikke gjort noget. Fakta, og regnearkets evne til at bearbejde fakta, er ikke en hindring, men en oplyst vej til at træffe de rigtige beslutninger! Det der nok menes, er at rigid brug af fakta er dårlig ledelse. Altså dén type ledelse, hvor man tager et tal for den absolutte sandhed, der ikke står til diskussion. Det kan jeg kun være enig i, men at fokusere på et meget effektivt værktøj som synderen, fjerner fokus fra det virkelige problem: Rigid brug af data
1. november 2015
Hvordan kan man med nøgletal sætte fokus på nye måder at udvikle rum for kultur? Dette spørgsmål var centralt for et projekt som Bygherreforeningen afsluttede for Kulturstyrelsen i 2014 i tæt samarbejde med Greve Kommune, Hjørring Kommune, Lolland Falster Museum, Randers Kommune og Øhavsmuseet.
1. august 2015
På SIGNAL har vi gennem 13 år indsamlet data på sammenhængen mellem rum og adfærd. Vi har i dag en kæmpe databank fra design af mere end 50.000 arbejdspladser i den offentlige og private sektor. Databanken sætter os i stand til at dokumentere sammenhænge mellem design og indretning af rum og hvorledes disse rum kan skubbe, befordre eller forhindre ønsket adfærd mellem mennesker.
1. august 2014
Hvis man tager udgangspunkt i DFM modellen og starter med det simple,
er det ikke så svært at arbejde med nøgletal. Sådan lød budskabet fra FM
enheden på DTU, som for fem år siden tog fat på arbejdet.
1. februar 2013
Nøgletal og benchmarks kan være den skinbarlige sandhed, men sådan
opfattes de ikke nødvendigvis hos modtagerne. Tal kan bruges til at sætte
en dagsorden, og som afsender er man nødt til at overveje, hvordan tallene
vil blive opfattet, lød det fra økonomichef på DFM konferencen.
1. februar 2013
1  2   

                     

                     

 

Annoncer