Faglig viden
tablet-menu
Faglig viden
mobile-menu

Søg artikler

Søgning på tag: Driftsdata
9 artikler

NIRAS har indrapporteret 2018-tal til DFM Benchmarking og står for første gang med en tilbagemelding på udgiftsniveauer og et nyt blik på egne økonomital.
16. marts 2020
Du får en god idé eller har et problem du skal forelægge ledelsen, så der kan blive taget en beslutning. Hvordan gør man det, og hvad gør man ikke? Som driftsperson kan det være svært at komme ud over rampen. Her får du en guide til at komme i gang med business cases, så dine budskaber trænger igennem på direktionsgangen.
8. juli 2019
I oplægget gennemgås hvordan nye forretningsmodeller med større fokus på processer og forretningsprocesser ændrer FM's rolle og dermed også ændrer hvilke data der er afgørende for FM at have styr på.
16. marts 2018
Uffe Gebauer Thomsen gennemgår både hvordan DTU og Region Hovedstaden arbejder med at skabe de nødvendige data, og hvordan man skaber sammenhæng mellem investeringer og drift.
• Hvilke data skal findes i enhver FM-organisation, hvis den skal være en troværdig sparringspartner for direktionen?
• Hvilket FM-omkostningsniveau er mest værdiskabende?
• Hvad kan jeg lære ved at se på de andre brancher?
16. marts 2018
Var jeg for 3 år siden blevet præsenteret for ideen om, at jeg skulle skrive bacheloropgave
i Facility Management, havde jeg med stor sandsynlighed ikke vidst,
hvilket ben jeg skulle stå på.
28. februar 2018
EN ANALYSE AF DEN BYGGETEKNISKE TILSTAND
AF REGION HOVEDSTADENS EJENDOMME
I denne tid tikker de sidste data ind fra Region Hovedstadens analyse af vedligeholdelsesstandarden
af regionens ejendomme. Rambøll står for analysen som skal
give Center for Ejendomme et godt grundlag for at prioritere vedligeholdsindsatsen
de kommende år.
8. december 2017
Der er ingen tvivl om, at det er sund fornuft, at vores byggerier er digitale – og det er heller ikke svært at se gevinsten. En velkendt tommelfingerregel er, at driften af bygningen koster 20 gange så meget som at bygge, derfor har driftsherren udsigt
til de største besparelser ved det digitale byggeri.
4. juli 2017
Arrangement: IKT seminar
Selvom IK T-bekendtgørelsen har stillet krav om det siden 2007, har digital
aflevering af driftsdata reelt været et ”missing link” i Det Digitale Byggeri. I
et pilotprojekt for Kriminalforsorgen har NIRAS forsøgt at definere en model
for digital aflevering, der tager udgangspunkt i driftsherrens egentlige
behov.
1. maj 2011

                     

                     

 

Annoncer