Er du faret vil i junglen af FM systemer?

Vi har en tendens til at betragte FM systemer som det der kan redde os. Når vi har det implementeret, så har vi styr på det. Men ligesom alt andet IT, så er det ikke bare at ”sætte stikket i” og så er du flyvende. Markedet for FM systemer er stort, og det kan være svært at navigere i hvilken løsning – og hvilken leverandør man skal vælge. 

Der er ingen tvivl om at digitalisering er en betingelse for udviklingen af vores organisationer, og i kraft af IKT bekendtgørelsen, er der sat krav til den digitale aflevering af bygningen til driftsherren. Men på trods af det, har vi stadig huller i brugen af integrerede IT løsninger i driften. Set fra driftsherrens synspunkt, er markedet enormt og det er et ressourcekrævende projekt, at udvælge og ikke mindst, at implementere FM systemet.

I 2016 igangsatte DFM netværk og Basico et fælles projekt med digitalisering som fokusområde. Årsag: Til trods for det store fokus på digitalisering er der relativt få succeshistorier. DFM netværk og Basico har derfor arbejdet på at skabe et overblik, som FM-Danmark i fremtiden kan søge inspiration i, hvilket har udmøntet sig i 2 rapporter ”FM-systemer i Danmark – et overblik vol 1 og 2”. Rapporterne, har pustet nyt liv i digitaliseringen rundt om i FM-Danmark. 

FM systemer i Danmark vol. 1
Det signifikante resultat fra 2016-undersøgelsen er, at der eksisterer et behov for at italesætte implementeringsprocessen af FM-systemer samt de udfordringer, som FM-organisationen kan støde på, når der skal implementeres et IT-system. Det er DFM netværks og Basicos klare holdning, at det er sundt for branchen at blive udfordret på holdningen til at lede efter det perfekte system uden først at have fokus på de konkrete behov. Rapporten indeholder: en oversigt over systemtyper, 6 gode råd fra leverandørerne, overordnede konklusioner samt en systemoversigt.

Download rapporten her

FM systemer i Danmark vol. 2
Her retter vi fokus mod implementeringsprocessen. At implementere et FM-system er en stor opgave for en organisation. Derudover kan det nemt blive uoverskueligt og komplekst. For når leverandøren er valgt, går arbejdet med implementeringen i gang, og det er her, den svære del af opgaven opstår. Denne opdaterede rapport indeholder 3 cases der hver især, beskriver implementeringsprocessen fra deres synspunkt.

Download rapporten her

God læselyst

Med venlig hilsen 

Karina Lykkegaard, DFM netværk og Emil Hassing, Basico

PicMonkey Image