FM Update er det eneste danske magasin som henvender sig specifikt til fagfolk inden for Facilities Management. Magasinet udgives af DFM netværk og fungerer også som DFM netværks medlemsmagasin. Alle medlemmer modtager FM Update 4 gange årligt.

Artikler i magasinet skrives normalt af personer i og omkring DFM netværk, som er tæt på begivenhederne hvad enten de skal findes i forskningen eller i FM-praksis. Det vigtige for os er, at du kan holde dig opdateret med nyheder og hente inspiration til udvikling af FM.

Netværk er vigtigere end nogensinde for FM
Lederen i FM Update nr. 3/2017

For 26 år siden valgte kloge mennesker at bruge begrebet ”netværk”, da de stiftede vores fælles forening. Dermed understregede de, at et helt centralt virkemiddel for foreningen skulle være at skabe netværk på kryds og tværs – alt sammen med målet at løfte Facilities Managementfaget.

Udviklingen siden har vist, at det var helt rigtigt set. Fagligt set kan man sige, at FM består af en række aktiviteter, der hver for sig normalt ikke er specielt komplicerede. Det som skaber kompleksiteten er samspillet mellem den store portefølje af aktiviteter, der tilsammen skaber de fysiske rammer på en moderne arbejdsplads, og ikke mindst samspillet mellem FMaktiviteterne og kerneproduktet om at skabe velfungerende, effektive virksomheder. Den faglige udvikling i FM sker derfor i høj grad ude på de private og offentlige arbejdspladser, og det betyder også at netværk bliver den helt centrale kilde til vores faglige udvikling. DFM netværk rummer både private og offentlige driftsherrer, leverandører og rådgivervirksomheder inden for FM. Det er efter min mening vores store styrke, at vi kan danne netværk på tværs af vores respektive kommercielle interesser; Vi har nemlig alle en fælles interesse i at løfte forståelsen for, hvad professionelt FM kan gøre for at løfte en virksomheds kapacitet og funktionsevne. 

DFM netværk driver en række ”netværk i netværket”, hvor særlige interessegrupper samles om et tema. Et godt eksempel er Contract Managementnetværket, der nu har eksisteret i halvandet år og har gennemgået mange af de udfordringer, der ligger mellem leverandør og driftsherre. Et andet eksempel er ”hospitals netværket”, der har en tæt erfaringsudveksling om de udfordringer, der er ved at drive FM i den komplekse hospitalsverden. Lige nu har DFM netværk inviteret til at deltage i et nyt netværk med titlen ”Many Ways of Working”, og det er vores ambition i DFM netværk hele tiden at udbyde de netværk, som kan rumme de aktuelle faglige udfordringer. Så må vi ikke glemme at medlemsmøder også er netværksaktiviteter. Møderne har altid et klart defineret fagligt indhold, men en stor del af værdien ligger i de drøftelser mellem professionelle FM-ere, som oplæggene giver anledning til. Det er ofte en bemærkning fra en af de andre deltagere, der får det til at falde på plads, hvilket skridt man selv skal hjem og tage. 

Facilities Management er lige som alle andre funktioner stærkt påvirket af digitalisering, globalisering, krav om bæredygtig ansvarlighed osv. Og igen oplever vi, at udfordringerne ikke så meget ligger i at forstå de teknologiske udviklinger hver for sig, men at begribe, hvordan teknologiske og forretningsmæssige udviklinger spiller sammen. Nye tider giver nye svar på gamle spørgsmål, men lige nu oplever vi at
også spørgsmålene bliver reformuleret. Hvis du synes det kan være svært helt at gennemskue hvordan det bliver dig, der styrer udviklingen og ikke udviklingen, der styrer dig, så fortvivl ikke. Der er i DFM netværk helt sikkert andre, der sidder og grunder over de samme problemer, og hvis vi ikke allerede har medlemsmøder, konferencer eller netværk, der har taget det problem op, så sig til – det er aktive medlemmer, der skaber et stærkt DFM netværk.

Med venlig hilsen

  MOGENS KORNBO
Bestyrelsesformand
DFM netværk