FM Update er det eneste danske magasin som henvender sig specifikt til fagfolk inden for Facilities Management. Magasinet udgives af DFM netværk og fungerer også som DFM netværks medlemsmagasin. Alle medlemmer modtager FM Update 4 gange årligt.

Artikler i magasinet skrives normalt af personer i og omkring DFM netværk, som er tæt på begivenhederne hvad enten de skal findes i forskningen eller i FM-praksis. Det vigtige for os er, at du kan holde dig opdateret med nyheder og hente inspiration til udvikling af FM.

Leder FM Update nr. 1/2020

FM gør virksomheder bæredygtige

FN's verdensmål er på dagsordenen alle steder! de kommer til at markere et vendepunkt for menneskeheden, både for hvordan vi behandler hinanden og for hvordan vi behandler kloden og de ressourcer den tilbyder. Verdensmålene er ambitiøse, det skal de være, for uden høje ambitioner er det svært at bevare optimismen på menneskehedens vegne. Kloden kan klare sig, med eller uden mennesker. Når jeg alligevel synes, at der er grund til at være optimistisk, er det fordi at menneskets historie viser, at vi har evne og vilje til at handle når der er behov for det. Indrømmet, vi står med klimamæssige udfordringer der har store konsekvenser. Men overalt ser jeg vilje til at gøre noget! Også inden for FM, som har en enorm stor mulighed for virkelig at gøre en forskel for klimaet.

Hos DFM ser vi tydeligt at FM'ere i Danmark er ambitiøse og har besluttet sig for at udnytte den mulighed. Senest så jeg flotte eksempler på vilje og evne til at gøre noget ved klimaudfordringerne på medlemsmødet om Kantinedrift og FN's Verdensmål. Her kunne en rådgiver, en driftsherre og en leverandør demonstrere en stålsat vilje og vise os veje til løsninger på kantineområdet. De fortalte om en lang række konkrete løsninger. For eksempel at bruge hele koen og ikke kun højrebet og købe råvarer i baghaven og ikke få det fløjet ind fra den anden side af jorden. Det fremgik med al tydelighed, at når vi taler kantine og kost, så er løsningerne lige foran os, FM'erne skal bare samle dem op og bruge dem. Udfordringen ligger derfor ikke i løsninger, dem har vi, men derimod hos os selv, vores vaner og vores kultur. Skal vi slet ikke spise kød? Skal vi spise insekter? Skal vi.....? Opgøret med vores vaner er stort.

Leverandøren kunne berette om mange kunder, der syntes at det mere klimavenlige kantinekoncept var spændende, men nok ikke noget for deres kantinegæster - lige nu. De bekymrer sig om medarbejder-modstand og utilfredshed. Den udfordring vil kunden ikke tage - lige nu. Driftsherren kunne berette om personale der nok syntes at det var interessant og spændende, men også besværligt. Klimavenlig kantinedrift betyder nye måder at arbejde på, i en kantine og derfor bliver det vigtigste værktøj uddannelse og forandringsledelse.

Udfordringerne er mange, men vi ser en FM branche der er ved at træde i karakter. Vi vil levere de løsninger, der skal til! Det gælder for kantinedrift og det gælder for en lang række andre FM områder: bedre udnyttelse af arealer, reducering af energiforbrug, social ansvarlighed og meget, meget mere. Det ligger simpelthen i vores DNA. Vi understøtter kerneforretningen med de rigtige løsninger, så kerneforretningen kan fokusere på kerneproduktet - og vi kunne jo eksperimentere med tanken om, at kerneforretningen er jorden og "produktet" et godt liv for mennesker.

God læselyst - jeg håber, du kan lide vores nye design.

Flemming Wulff Hansen, Bestyrelsesformand DFM netværk