FM Update er det eneste danske magasin som henvender sig specifikt til fagfolk inden for Facilities Management. Magasinet udgives af DFM netværk og fungerer også som DFM netværks medlemsmagasin. Alle medlemmer modtager FM Update 4 gange årligt.

Artikler i magasinet skrives normalt af personer i og omkring DFM netværk, som er tæt på begivenhederne hvad enten de skal findes i forskningen eller i FM-praksis. Det vigtige for os er, at du kan holde dig opdateret med nyheder og hente inspiration til udvikling af FM.

Leder FM Update nr. 4/2018:

Kære DFM Kollegaer

I skrivende stund (primo november 2018) er der mange spekulationer om den kommende Sundhedsreform, som Statsministeren har bebudet. Spekulationer, som også involverer regionernes rolle fremover.

Regionernes rolle er et politisk spørgsmål, og der er på papiret altid mange måder at organisere og strukturere den offentlige sektor. Det vil jeg ikke gå ind i, men jeg vil til gengæld gerne dele nogle af de overordnede erfaringer vi har gjort os med at samle Region H’s hospitaler i et samlet ejendomscenter.

Uanset et evt. revideret set up omkring sundhedsvæsenet i Danmark kommer vi ikke udenom, at en væsentlig del af en patientrejse igennem et besøg på et hospital, også omfatter de fysiske rammer. Lige fra det at finde en parkeringsplads, til at kunne finde rundt, til at faciliteterne er pæne og imødekommende. Alt sammen en del af den samlede oplevelse, som en patient eller pårørende får. Og muligheden for at patientrejsen samtidig giver den optimale behandling afhænger tilsvarende af, at de fysiske rammer giver medarbejderne mulighed for at udføre deres arbejde så effektivt og hensigtsmæssigt som muligt.

For at styrke at både patienter og medarbejdere oplever at de fysiske rammer er en aktiv medspiller, besluttede politikerne i Region Hovedstaden for nogle år tilbage, at etablere et egentligt center til at håndtere de fysiske rammer og en lang række services i den forbindelse. Beslutningen blev taget dels for at ensrette indsatsen, dels for at etablere best practice og i sidste ende for at få mere for pengene.

At etablere et centralt center er ikke helt enkelt og bød bl.a. på mange – også helt berettigede – bekymrede røster fra tidligere budget- og opgaveejere. Min tilgang til at etablere et sådant center har derfor haft et lidt ydmygt udgangspunkt: vi vil være den foretrukne samarbejdspartner, der både skal sikre medarbejdertilfredshed, intern kundetilfredshed og ikke mindst skabe en involvering af REFM (Real Estate Facilities Management) som organisationskompetencer i den fremadrettede strategi.

Om end der ved overvejelserne af en central ejendomsenhed altid vil være argumenter for og i mod, så er jeg med min ”bagage” ikke et øjeblik i tvivl om, at det
at samle kompetencerne indenfor ejendomme og drift i én organisation i sidste ende altid vil være den bedste løsning, når man vil understøtte en organisations kerneopgave optimalt.
Efter at have været i gang i knap 2 år i Region Hovedstadens Center for Ejendomme begynder vi nu at se de første resultater af en fokuseret indsats. Bl.a. kan det nævnes, at Region Hovedstaden nu – med stort politisk engagement og opbakning – har fået en renoveringsplan for de kommende 10 år, hvor vi skal forbedre de nuværende eksisterende, men slidte hospitaler. Dertil kommer, at Regionen samtidigt supplerer med mange nye kvadratmeter i de kommende år.

Hospitalerne bliver stadigt mere komplekse uanset om vi ser på de bygningsmæssige rammer, de tekniske faciliter, den kliniske behandling eller samspillet mellem det enkelte hospital og det øvrige sundhedssystem og samfundet.

Når vi oplever de udfordringer det moderne komplekse samfund giver, kan vi let tænke, at ”det var nemmere i gamle dage”. Det er måske forståeligt, men helt grundlæggende kan vi ikke løse fremtidens komplekse udfordringer med fortidens organisationsformer.

Når regionernes rolle således er til debat, er jeg af den opfattelse, at det er vigtigt at tænke på den fortsatte professionelle fremtidige håndtering af de fysiske rammer. Og med de udfordringer alle regioner har i varierende grad når det kommer til de fysiske rammer, så kan jeg kun se én løsning med en fokuseret tilgang til denne opgave, nemlig i ejendomscenterideen. En idé, som øvrigt ikke er langt fra den strategi som staten præsenterede med Finansministeriets rapport, maj 2017; ”Fælles løsninger frigør penge til velfærd” Lad de klinisk stærke hænder tage sig af patienter og pårørende, mens vi andre understøtter med stærke, sunde fysiske rammer. Så, som jeg siger til min kollegaer; lad os holde snuden i sporet – Hermed givet videre.

Rigtig god jul og et godt nytår til dig og din familie. Mogens Kornbo, Bestyrelsesformand, DFM netværk

Med venlig hilsen

Mogens Kornbo
Bestyrelsesformand, DFM netværk

mogens kornbo

Bestyrelsesformand, DFM netværk