Netværk i netværket
DFM netværks medlemmer er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Mange spørger om inspiration fra jævnbyrdige, og netværksgruppen giver dit et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de udfordringer, du møder i din dagligdag. Det får du mulighed for via vores netværk i netværket.

Alle netværk faciliteres af fagpersoner, som kan sparre med deltagerne, ligesom der lægges op til gensidig sparring og videndeling mellem gruppens medlemmer. Det er vigtigt for os, at du oplever, at du kan koncentrer dig om udbyttet uden at blive besværet af logistikken.

Det er deltagerne, der definerer indholdet på møderne, der forventes at finde sted på medlemmernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag. Det er ligeledes netværkenes medlemmer, som tager stilling til sammensætningen af medlemmer i netværket.

Vores aktive netværk:

FM leder Vest

FM leder Øst

Many Ways of Working

Contract Management

Danske Hospitaler

Head of FM

Netværk for FM-systemer

Workplace Evolutionaries

Shared Space