Efter et halvår med covid-19 på dagsordenen har Business Continuity Management, BCM, fået et nyt aktuelt afsæt. Når beredskabsplanens første vigtige reaktioner er sat i værk efter en hændelse, er det lige så vigtigt at tænke på, hvordan driften bliver ramt af de afledte effekter. Hvordan fortsætter arbejdet bedst, hvordan skal medarbejdere støttes, så kunder/borgere fortsat kan betjenes og leverandører fastholdes, mens krisen står på. Alt dette skaber BCM processen et overblik over og uanset om vi havde kortlagt det før covid-19, så har alle virksomheder, kommuner og organisationer i alle størrelser nu prøvet at løse en sådan opgave efter Danmarks lock down. Måske har det gjort jer nysgerrig efter andres erfaringer på området og der gjort masser af gode erfaringer, som I med fordel kan dele mellem jer, der er ansvarlige for driften der er forandret.

Derfor opretter vi nu et helt nyt netværk for FM’ere der arbejder med Business Continuity Management. Her kan man sparre med hinanden, drøfte ideer, udfordringer og løsninger i forhold til den aktuelle situation men også hvad der er af problemstillinger, der knytter sig til BCM mere generelt.

FORMÅL:

Netværkets formål er at styrke den BCM-ansvarlige i den enkelte organisation gennem sparring, videndeling og faglig inspiration mellem ligestillede FM’ere, der arbejder med BCM i både offentlige og private virksomheder.

Netværket vil få indsigt i best practice, modtage relevante faglige oplæg samt være rammen om drøftelser og diskussioner af konkrete udfordringer. Hensigten er, at deltagerne kan tilføre viden til egen organisation, der dels håndterer den konkrete covid-19-situation, men som også sætter retning for fremtidens beredskab.

HVEM DELTAGER:

Målgruppen for netværket er personer, der har ansvaret for BCM, beredskabsplaner, sikkerhed og risikovurderinger herunder den kontraktansvarlige. Netværket er eksklusivt for driftsherre (både private og offentlige), og dermed i udgangspunktet ikke åbent for leverandører og rådgivere.

HVAD FÅR DU UD AF DELTAGELSEN:

BCM, beredskab og risikovurdering er under massiv forandring og intet er som i går. Som FM’ere skal vi gribe muligheden for at sætte dagsordenen for, hvad fremtidens BCM-plan er, og det lykkes vi bedst med, hvis vi går sammen, videndeler, udveksler gode og dårlige erfaringer og inspirerer hinanden. Netværket giver dig et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de tvivlsspørgsmål, som udfordrer dig, så du kan blive endnu bedre i din funktion.

Du kan:

- Diskuttere, debattere og dele viden med andre, som laver det samme som dig

- Få ny viden og erfaringer om BCM fra andre organisationerne

- Med ligestillede etablere et dybere netværk, som du kan trække på mellem møderne

4 MØDER OM ÅRET:

DFM netværk faciliterer netværket, så du kan koncentrere dig om udbyttet. Facilitatoren leder møderne og sørger for indkaldelser, mail-lister, indlægsholdere osv.

Det er deltagerne, der bestemmer indholdet på møderne, der forventes at finde sted i deltagernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag.

I udgangspunktets holder vi fire årlige møder af 3 timers varighed. Første møde afholdes 21. januar kl. 13.00 – 16.00 i København (virtuelt hvis det kræves pga. corona). 

Deltagelse i netværket kræver medlemskab af DFM og koster 6.900,00 kr. pr år ex. moms (pris for medlemmer af DFM). Tilmeld dig ved at sende en mail til Laura Lindahl på Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. - tilmelding foregår efter først-til-mølle-princippet – der er kun 20 pladser.