FM Ledere er et solidt netværk af kolleger med ledelsesansvar indenfor FM området. I netværket får du løbende sparring og inspirerende bud på dine udfordringer fra dit fortrolige faglige netværk. Ofte kan kolleger udefra se noget, som du ikke selv kan se, fordi du er for tæt på situationen.

Formål
Målet med møderne er, at gøre deltagerne bedre til at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer, vi alle møder i dagligdagen. 

Hvem deltager?
FM Ledere er et forum for personer med personale- og budgetansvar. Vi forbeholder os ret til at afvise deltagere, som ikke har den rette profil, da vi ønsker at sikre, at alle deltagere har gavn af den gensidige sparring. 

Hvad får du ud af deltagelsen?
DFM netværks medlemmer er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Mange spørger om inspiration fra jævnbyrdige, og netværket giver et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de udfordringer, du møder i din ledelsesmæssige dagligdag. 

Du kan:
-Diskutere, debattere og dele viden om ledelsesmæssige emner
-Finde din personlige forudsætning for succes som leder
-Få inspiration i øjenhøjde fra andre, som laver det samme som dig
-Drøfte hvilke ledelsesmæssige udfordringer der er, inden for planlægning, 
drift og ledelse af FM

4 møder om året
DFM netværk faciliterer netværket. Vi tager vare på indkaldelser, mail-lister mv. Og selvfølgelig også det praktiske, så du kan koncentrere dig om udbyttet uden at blive besværet af logistikken. Det er deltagerne, der bestemmer indholdet på møderne, der forventes at finde sted på medlemmernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag. I udgangspunktet holder vi 4 årlige møder af 3 timers varighed. Der optages løbende FM-ere i ledelsesgrupperne, hvis personens profil passer. Der er mulighed for at deltage i en gruppe af FM ledere i Østdanmark og en i Vestdanmark. 

Deltagelse i netværket koster 4.650 kr. pr år ex.moms (pris for medlemmer af DFM).

Meld dig ind i netværket her