FM ledere Sjælland er et solidt netværk af kolleger med ledelsesansvar indenfor FM-området. I netværket får du løbende sparring og inspirerende bud på dine udfordringer fra dit fortrolige faglige netværk. Netværket tager aktuelle emner op, som spænder på tværs af FM-discipliner.

Formål
Målet med møderne er at gøre deltagerne bedre til at håndtere de ledelsesmæssige udfordringer, ved at sparre og få inspiration andre FM-ledere.

Hvem deltager?
FM Ledere er et forum for ledere og mellemledere med personale- og budgetansvar. Deltagerne kommer fra private og offentlige FM-organisationer, og har ansvar for et eller flere FM-områder.

Hvad får du ud af deltagelsen?
Netværkets deltagere er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Her får du inspiration fra ligesindede, der sidder i samme situation som dig og oplever samme udfordringer i hverdagen som dig. Du får yderligere faglig indsigt i hvordan andre håndterer nogle af de trends der rykker indenfor dit felt – og du får mulighed for at komme hjem med ny viden og inspiration til nye initiativer du kan sætte i gang.

Hvert møde har et tema, der introduceres enten af en af deltagerne eller af en ekstern oplægsholder, som oplæg til diskussion med udgangspunkt i deltagernes egne organisationer.

Temaerne for 2020 er:

  • Bæredygtighed
  • Servicekultur og produktivitet
  • FM strategi(er)
  • Digitalisering

Møderne holdes på skift hos deltagerne, som i den forbindelse præsenterer sin organisation. På den måde bliver organisationsdesign et tilbagevendende tema i netværket.

Derudover er der selvfølgelig på alle møder mulighed for at deltagerne tager aktuelle problemstillinger op, som de ønsker netværkets sparring omkring.

Fire møder om året

DFM faciliterer netværket. Vi udarbejder dagsorden, mødeindkaldelser, maillister og alt det praktiske, så det bliver nemt for dig at dele viden og blive inspireret. Netværket mødes fire gange årligt, typisk fra 9.00 – 12.00 eller fra 13.30 – 16.30.

Deltagelse i netværket koster årligt 6.900 kr. ekskl. moms (pris for medlemmer af DFM netværk).

Meld dig ind i netværket her