Netværk for FM-systemer er et netværk af FM-kolleger med ansvar, kompetencer og erfaringer indenfor indkøb, implementering og anvendelse af digitale FM-systemer. I netværket får du løbende sparring og inspirerende bud på alle dine udfordringer og digitale muligheder fra dit fortrolige faglige netværk. Ofte har kolleger udefra nogle erfaringer og kan se nogen nye muligheder med FM-systemerne, som du ikke selv kan se, fordi du er for tæt på dit eget system i dagligdagen.

Formål
Målet med netværkets møderne er at gøre deltagerne bedre til at anvende og udnytte de FM-systemer, som ens virksomhed har investeret i. Vi vil diskutere FM-systemernes virkemåde og funktioner på et generelt niveau og ikke specifikt systemer. Vi vil også tale om mål og metoder for integrationer til andre digitale systemer og dataloggere, BIM, standarder og datavedligeholdelse samt datatransparens, nøgletal og kontoplaner – og ikke mindst hvordan får vi vores organisations mange typer af brugere til at anvende FM-systemet på en konsistent og værdiskabende måde. Og så vil vi også kigge i krystalkuglen og diskutere fremtidens udfordringer – både for FM-systemernes og for os selv som kompetente FM’er. Med andre ord vil vi debattere og erfaringsudveksle alle de udfordringer og nye muligheder FM-systemerne og digitaliseringen giver os i konstant foranderlig organisation. 

Hvem deltager?
Netværket er for personer der har ansvaret for og/eller anvender et FM-system, og som gerne vil vide mere og dele sin erfaringer med andre om hvordan man udnytter de digitale FM-systemer bedst i en travl dagligdag. Vi forbeholder os ret til at afvise deltagere, som ikke har den rette profil, da vi ønsker at sikre, at alle deltagere har gavn af den gensidige sparring. 

Hvad får du ud af deltagelsen?
DFM netværks medlemmer er optaget af muligheden for fortrolig erfaringsudveksling. Mange spørger om inspiration fra jævnbyrdige, og netværket giver et fortroligt og uformelt forum, hvor du kan drøfte de udfordringer, du møder i din dagligdag. 

Du kan:
-Diskutere, debattere og dele viden om FM-systemers virkemåder og muligheder.
-Finde din personlige forudsætning for succes som FM-system ansvarlig
-Få inspiration i øjenhøjde fra andre, som laver det samme som dig
-Drøfte hvilke udfordringer der er, inden for planlægning, drift og ledelse af FM-systemer

4 møder om året
DFM netværk faciliterer netværket. Vi tager vare på indkaldelser, mail-lister mv. Og selvfølgelig også det praktiske, så du kan koncentrere dig om udbyttet uden at blive besværet af logistikken. Det er deltagerne, der bestemmer indholdet på møderne, der forventes at finde sted på medlemmernes virksomheder, med henblik på at øge det gensidige kendskab til hinandens organisatoriske dagligdag. I udgangspunktet holder vi 4 årlige møder af 3 timers varighed. Der optages løbende deltagere, hvis personens profil passer.  

Deltagelse i netværket koster 6.900,00 kr. pr år ex.moms (pris for medlemmer af DFM netværk).

Meld dig ind i netværket her