Formål:

Netværket beskæftiger sig  med emner med strategisk betydning for FM. HOFM arbejder ud fra en bred definition på FM, hvor FM omfatter alt fra at sikre at organisationen har de rigtige bygninger de rigtige steder, den rigtige brug af faciliteterne, den rigtige servicering af organisationen til den bedste forretningsmæssige integration af FM i organisationen.

Netværket arbejder også med de megatrends, der helt grundlæggende påvirker FM, som digitalisering, globalisering, nye grænseflader mellem arbejde/fritid, bæredygtighed og tendensen til at erstatte fast ansættelse med mere åbne ansættelsesformer.

Hvem deltager?

Head Of FM er et netværk for den øverst ansvarlige Facilities Manager i offentlige og private virksomheder.

Hvad får du ud af deltagelsen?

De strategiske udfordringer, som de øverst ansvarlige for FM møder, kan man ikke finde svarene på i nogen lærebog, men man kan komme mere struktureret igennem sine overvejelser om den rigtige løsning, ved at drøfte udfordringerne med kolleger fra andre organisationer og få en indføring i, hvordan man andre steder arbejder professionelt med de forskellige FM-temaer.

Netværket vil ofte inddrage ekspertviden i sine drøftelser.

Fire møder om året:

Netværket mødes normalt fire gange om året, men kan også mødes ad hoc, arrangere studieture m.v.

Deltagelse i netværket koster 9.500,00 pr år excl. moms (pris for medlemmer af DFM netværk).

Meld dig ind i netværket her