Netværket arbejder med spacemanagement ud fra bl.a. forretningsmæssige perspektiver. Stadigt flere arbejder med nye måder at indrette kontorarbejdspladserne på – nogle for at udnytte arealerne bedre, andre for at opnå bedre rammer for de ansattes arbejde.

Formålet
Er at kombinere viden og erfaring indenfor det indretningsmæssige og de arbejdsmæssige gevinster med tilsvarende viden og erfaring indenfor forandringsledelse som forudsætning for en succesfuld indførelse af de nye måder at arbejde på.

Hvem deltager? 
Målgruppen for dette netværk er ledere og medarbejdere, som arbejder internt i virksomheden indenfor dette område.

Hvad får du ud af deltagelsen?
Via dette netværk får du mulighed for at sparre og blive inspireret til, hvorledes man i egen organisation kan sikre succesfulde forandringer af arbejdspladsernes indretning og udnyttelse set fra både ledelse og medarbejdere. Kort fortalt: forandringer med klart ejerskab. 

Du kan:

-Diskutere, debattere og dele viden om udvikling af arbejdspladsen
-Finde din personlige forudsætning for succes i arbejdet hermed
-Få inspiration i øjenhøjde fra andre, som laver det samme som dig

4 møder om året
Netværket holder 4 årlige møder af 3 timers varighed. Som udgangspunkt vil møderne blive holdt på skift på deltagernes virksomheder, hvilket samtidigt giver mulighed for at se forskellige løsninger i praksis. Enkelte møder vil kunne blive afholdt som besøg hos andre virksomheder, som har opnået betydelige resultater med deres løsninger. Deltagerne i netværket opfordres til at dele inspiration, problemer og løsninger – også imellem møderne. Netværkets drøftelser er fortrolige. 

Deltagelse i netværket koster 6.900 kr. pr år ex.moms (pris for medlemmer af DFM).

Meld dig ind i netværket her