DFM udbyder i 2021 et helt nyt netværk, der stiller skarp på strategisk bygningsvedligehold. Mange FM’ere er enten allerede i gang eller står overfor at skulle beslutte hvordan de på strategisk niveau, vil arbejde med vedligehold af deres eksisterende bygningsmasse. Nogle oplever allerede at have et efterslæb, som de står overfor at skulle dokumentere, prioritere og lave en plan for hvordan - eller om - de vil indhente.

Bygningsvedligehold, der både omfatter bygningsdele ude og inde samt tekniske installationer og anlæg, er en stor økonomisk post på FM-budgettet, og den bliver større desto ældre ens bygningsmasse er. Miljømæssigt er bygningsvedligehold også vigtigt. Ikke kun fordi bygninger og installationer i god stand ofte bruger mindre energi, men også fordi vi i nogle tilfælde kan forlænge levetiden på bygningsdele og dermed undgå at kassere materialer og producere nye.

Står du med ansvaret for – eller er du en vigtig medspiller i – strategisk bygningsvedligehold i din organisation, så er dette netværk måske noget for dig?

Formål

Netværkets formål er, ved hjælp af videndeling og erfaringsudveksling, at øge deltagernes viden om bygningsvedligehold og kvalificere deres eget arbejde med strategisk vedligehold. Ved at dele viden og erfaring, får deltagerne indsigt i mange forskellige måder at gribe det strategiske arbejde med bygningsvedligehold an på, og deltagerne får mulighed for at diskutere og få input til deres egen strategi for bygningsvedligehold fra de andre deltagere.

Deltagere

Netværket henvender sig til private og offentlige organisationer, der enten allerede er i gang eller ønsker at arbejde mere strategisk med bygningsvedligehold. Netværket er åbent for deltagere fra organisationer med såvel store som små porteføljer.

Hvad får du ud af deltagelse?

Netværket tilbyder deltagerne fortrolig videndeling og erfaringsudveksling. Her får du inspiration fra andre, der sidder i samme situation som dig og oplever samme udfordringer med strategisk vedligehold som dig.

Grundtanken ved netværket er, at deltagerne tilsammen har den viden de har brug for, og ved at dele den, øges viden hos alle. Er der særlige emner, hvor der er brug for input fra andre end deltagerne, inviterer vi eksterne oplægsholdere i samråd med deltagerne.

Du kan:

 • Øge din viden ved at diskutere, debattere og dele viden om relevante emner som fx:
  • Hvordan registrerer vi tilstanden på vores bygninger?
  • Hvordan ser en businesscase for øgede midler til bygningsvedligehold ud?
  • Hvad er det optimale tilstandsniveau for bygninger?
  • Hvordan prioriteres vedligeholdelsesopgaverne?
  • Hvilke strategier er der for udbud af rådgivning og entrepriser?
  • Hvordan understøttes arbejdet af IT?
  • Hvilke opmærksomhedspunkter og udfordringer støder man på?
 • Få etableret et netværk du kan trække på mellem møderne
 • Få inspiration fra andre med samme interesserer og udfordringer som dig selv


Fire møder om året

DFM faciliterer netværket. Vi udarbejder dagsorden, mødeindkaldelser, maillister og alt det praktiske, så det bliver nemt for dig, at dele viden og blive inspireret. Møderne finder sted hos medlemmerne, så I kommer ud og møder hinandens virkelighed. Netværket mødes fire gange årligt, typisk fra 9.00 – 12.00 eller fra 13.00 – 16.00.

Deltagelse i netværket koster årligt 6.900 kr. ex moms. (pris for medlemmer af DFM).

Der er opstartsmøde onsdag d. 10 februar 2021 kl. 13.00 - 16.00 i København. Tilmelding efter først-til-mølle-princippet til: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den.  

Klik her for at se hvilke netværk DFM faciliterer.