Nyheder
tablet-menu
Nyheder
mobile-menu

Besøg og oplæg om 'Det åbne kontorlandskab' hos TopDanmark

26. november 2019
Simon Gardner Mogensen
Studentermedhjælper m. ansvar for presse og kommunikation
DFM netværk

Onsdag d. 20 november afholdte DFM-Netværk endnu engang medlemsmøde, hvor omdrejningspunktet for arrangementet var 'Det åbne kontorlandskab'. Medlemsmødet blev afholdt i TopDanmarks bygning på Borupvang 4 i Ballerup, hvor lige godt 40 medlemmer var mødt op. Og med arkitekt, Inger Ravn fra V2C til at føre os ind i kontorlandskabets historie og Forvaltningschef, Morten Pilebo fra Topdanmark til at give os et indblik i de praktiske fordele og udfordringer - var medlemmerne klar til at optage viden, som de gerne bør kunne tage med hjem til deres respektive virksomheder.  

En historisk og teoretisk indblik i kontorlandskabet v/ Inger Ravn

Rammerne for det der skulle blive en livlig diskussion, blev sat af arkitekten Inger Ravn fra V2C, som gav en historisk gennemgang af, hvordan kontorlandskabet havde udviklet sig over tid. Med springpunkt i elementer som 'Kontor, Tid og Teknologi', kom oplægget rundt omkring, fra ligestilling til internettet. Hvor åbenhed, ejerskab, vidensdeling, flextid og deleøkonomi blev de centrale begreber for diskussionen, åbnede der sig en debat blandt de fremmødte. 

For i lyset af det arkitektoniske fokus på markedets tilstand og indretning i oplægget, hvor det bl.a. er de teknologiske og materielle som rammer danner præcedens for virksomhedens udvikling - opstod der en debat. Om hvad der driver udviklingen i virksomheder og om den fordres af de eksterne rammer, eller af de interne drøftelser og beslutninger. 

En anden pointe, som også gav genlyd eller vækkede en særlig opmærksomhed hos de fremmødte, var omkring en grundlæggende naturlig territorial drift hos os mennesker. Grundlæggende har de ansatte et inderligt ønske om stabilitet og sikkerhed - sålededes et brud med langlende faste pladser og muligheden for egen kuglepen, bryder med en naturlig drift? 

Her gav Inger Ravn et indblik i, hvordan at især teknologisk udvikling har skabt en udvikling og dermed en forandring i almindelige ansattes tilværelse, som de har været nødsaget til at forholde sig til. Altså er der plads og mulighed for forandring, men den kommer ikke til at være gnidningsfri og har aldrig været.

Rundvisning i TopDanmarks abnorme kontorlandskab

Efter en grundigt eksemplificeret indføring i 'Kontorlandskabets historie', overtog Morten Pilebo, for at kunne føre os videre til næste punkt på dagsorden. Her stod den nemlig på rundvisning i en af Danmarks største åbne kontorlandskaber. Med 2.000 medarbejdere i Ballerup og 1.040 af dem som arbejdende i det åbne kontorlandskab, som kun er adskilt af lave, flytbare skillevægge.  

Efter at være delt op i to hold, blev vi taget rundt i det gigantiske kontorlandskab. Her blev medlemmerne blev introduceret til de omfangsrige tiltag der var begået, i lyset af at åbne så effektive rammer om kontorlandskabet som muligt. 

En speciel situation, som mange udefra, ved både ledere og ansatte har svært ved at forestille sig. Hvor næsten ingen har faste pladser og kun er inddelt i diverse sektioner/grupper - har et projekt rullet sig ud, som mange så værende høre en anden tid til. 

Åbent kontorlandskab, fordele og ulemper. Hvad siger erfaringen. v/Morten Pilebo, forvaltningschef Topdanmark

Det som mange kan havde frygtet, når man skal høre om en anden virksomheds projekter og generelle tilstand, er en subjektiv og overdimensioneret optimisme. Men som også flere af de fremmødte pointerede, så var Morten Pilebo's oplæg præget af en nøgternhed og realisme. 

Hvilket også har vist sig i tilgangen til dette projekt, hvor TopDanmark har lykkedes med at tage teknologien til sig. Dette ses bl.a. i kampen mod koncentrationsbesvær i åbne kontorlandskaber, hvor der naturligt hurtigt kan opstå meget larm. Her har man opsat 'White Noise'-højtalere, hvor det er muligt med yderligere larm, gennem den summen som udsendes af de 4000 højtalere, at øge koncentrationen for den enkelte medarbejder. 

Et tydeligt eksempel på det som Inger Ravn også fortalte om i sit oplæg, om hvordan at teknologi kan omfavnes, til at opnå større organisatoriske mål. 

Udover denne teknologiske omfavnelse, så var helt praktiske problematikker også beskrevet og diskutteret, såsom 'free-seeting' og indeklima.

Morten Pilebo lage også vægt på - i kraft af den tidligere debat om om organisationen eller teknologien som drivkraft for udviklingen - at en af de helt grundlæggende elementer i, at få succes ved sådanne projekter, er en overensstemmelse mellem direktionen og den der begår den daglige ledelse. 

Slutteligt understregede Morten Pilebo, hvordan den perfekte løsning er en illusion - ved det åbne kontorlandskab ikke nødvendigvis er en løsning for alle og har sine ulemper, som man bør forholde sig til. Da ikke alle virksomheder har kunne danne sig erfaringer siden 1974 om det åbne kontorlandskab.

Hvilket også er årsagen til, at den videns- og erfaringsdeling igennem DFM-Netværk, kan være med til, at reducere nogen af de udfordringer og gnidninger der kan opstå, ved indførelsen af nye initiativer i virksomheder. 

IMG_0094.JPG

IMG_0105.JPG

 

IMG_0108.JPG

IMG_0113.JPG

IMG_0168.JPG

 

 

Annoncer