Nyheder
tablet-menu
Nyheder
mobile-menu

Formandens beretning for 2019

26. maj 2020
Flemming Wulff Hansen
Formand

Flemming Wulff Hansen startede sin beretning med at konstatere, at 2019 har været et godt år.

Der har været medlemsfremgang med 11 virksomhedsmedlemskaber og 13 personlige medlemskaber, der blev afholdt en succesfuld årskonference, der var en stigning på medlemsmøder på 30 procent, antallet af faciliterede netværk voksede, der var fire aktive arbejdsudvalg, vi afsluttede vores digitaliseringsprojekt og udgav en bog, og vi afsluttede året med et godt regnskab.

Året bar også præg af forslaget om at lægge foreningsaktiviteterne over i MOLIO og som en konsekvens heraf nedlægge DFM som selvstændig forening. Forslaget blev ikke vedtaget på den årlige generalforsamling d. 23 maj 2019, hvorefter direktør Svend Bie og bestyrelsen bestående af Formand Mogens Kornbo, Claes Brylle Hallqvist, Karen Mosbech, Lise Lotte Panduro og Flemming Wulff Hansen trådte tilbage. Flemming Wulff Hansen takkede den tidligere bestyrelse for en stor indsats gennem rigtig mange år.

En ny bestyrelse blev valgt på ekstraordinær generalforsamling d. 18. juni 2019, hvor 13 kandidater stillede op. Den ny bestyrelse besluttede, at suppleanterne inviteres til deltagelse i bestyrelsesarbejdet, og at der skulle fokus på medlemsinddragelse.

Den første opgave, der skulle løses, var at finde en ny direktør og derfor inviterede bestyrelsen alle medlemmer til at deltage i ansættelsesudvalget, der skulle finde den ny direktør. Ansættelsesudvalget bestod udover bestyrelsen af Jørgen Stokbro, Peter Bang og Michael Wallin. Der var 56 ansøgere og seks kandidater til samtale, og et enigt ansættelsesudvalg valgte Laura Lindahl som ny direktør.

Bestyrelsen igangsatte en medlemsundersøgelse for at tage temperaturen på foreningen og få input fra medlemmerne. Der blev holdt to medlemsmøder om foreningens fremtid, og bestyrelsen holdt tre møder. Det mundede ud i en vækststrategi med fokus på værdiskabelse for medlemmerne og større synlighed. Bestyrelsen besluttede at investere 0,5 mio. kroner i sekretariatet for at understøtte ressourcerne til at udvikle flere aktiviteter.

Annoncer