Nyheder
tablet-menu
Nyheder
mobile-menu

DFM sætter ord på værdien af FM

12. juni 2020
Helle Lohmann Rasmussen
viden- og udviklingschef
DFM netværk

Udviklet af medlemmer til medlemmer
I DFM er vi utroligt stolte af arbejdet med værditaksonomien. Værditaksonomien skaber værdi for FM’ere da den kan bruges som vejledning, inspiration og huskeliste for FM’ere på strategisk niveau. Værditaksonomien er udviklet og drevet udelukkende af frivillige kræfter med et fantastisk engagement og et stålfast mål om at give hele branchen en terminologi for den værdi vi skaber.

Værditaksonomien beskriver den værdi FM skaber fordelt på: Produktivitet, risiko, bæredygtighed, medarbejderengagement, branding/image, fleksibilitet og økonomi. For hver af disse er værdien beskrevet i forhold til: Bygningsportefølje management, byggeprojekter, space og workplace management, asset management og teknisk drift, og brugerrettede services.


Projektets erklærede mål er at levere:
• Et begrebsapparat, der er let og intuitivt at forstå, så det er lettere at kommunikere FM’s værdiskabelse
• Inspiration til både FM-chefer og deres direktion ift. etablering af meningsfulde mål og også inspiraton til hvilke midler der skal til at nå disse mål


Initiativtagerne til værditaksonomien er Frederik Krarup, Trine Thorn, Lars Birch, Jacob Moltsen, Per Anker Jensen, Mikala Kreiser og daværende direktør for DFM, Svend Bie. Siden er gruppen suppleret med endnu flere stærke profiler, der enten deltager i projektet i skrive-teams eller som valideringsgruppe: Jørgen Svendsen, Susanne Balslev, Anders Muusmann, Poul Henrik Due og Søren Prahl. For DFM har Helle Lohmann Rasmussen overtaget rollen i projektet efter Svend Bie.


Værditaksonomien – og dermed alle værdibeskrivelserne- vil blive tilgængelig på DFMs hjemmeside, og det er tanken at den nuværende gruppe afslutter arbejdet med version 1.0 i sensommeren 2020, hvorefter vi håber og forventer at endnu flere FM’ere vil bidrage til at supplere og videreudvikle taksonomien i fremtiden.


Værditaksonomi for FM udvikles af:

Arbejdsgruppe – skrive-teams:
Frederik Krarup, E&Y
Trine Thorn, Nordea
Per Anker Jensen, DTU Management
Lars Birch, DTU Science Park
Susanne Balslev Nielsen, Niras
Jørgen Svendsen, Freelance
Anders Mussmann, Freelance
Helle Lohmann Rasmussen, DFM

Valideringsgruppe:
Søren Prahl, Siemens Gamesa
Lars Birch, DTU Science Park
Mikala Kreiser, PFA
Jakob Moltsen, Ørsted
Poul Henrik Due, Leif Hansen Bygherrerådgivning

Annoncer