Nyheder
tablet-menu
Nyheder
mobile-menu

Den Flydende Arbejdsplads: 2025

17. juli 2020

Instituttet for Fremtidsforskning og Dansk Facilities Management lancerer partnerstudiet Fremtidens Flydende Arbejdsplads: 2025 – et forløb som skaber grundlag for større værdiskabelse, mere tiltrækningskraft, større fastholdelse af medarbejdere og mere produktivitet i fremtidens arbejdsrum.

Coronakrisen kommer til at have en meget stor effekt på hvordan vi fremadrettet arbejder, og dermed hvordan arbejdspladser tænkes i fremtiden. Krisen har virket som en katalysator for eksisterende megatrends, og har samtidigt stresstestet den eksisterende arbejdspladsmodel.

Hvad får du ud af at være en del af Fremtidens Flydende Arbejdsplads: 2025?

  • Gennem deltagelse i partnerstudiet bliver alle deltagerne mere kompetente om fremtidens arbejdsrum gennem:
  • Strategisk viden, rammer og pejlemærker for at skabe afgørende værdi i fremtidens analoge (og digitale) kontaktpunkter.
  • Netværks-, samarbejds- og forretningsmuligheder på tværs af sektorer.
  • Viden om interne innovations- og strategiprocesser for fremtidssikring og udvikling af arbejdspladser og produktivitet.
  • Indsigt om hvordan møder og mødesteder bliver værdifulde og skaber forretning i en digital virkelighed.
  • ”Best” og ”next practice” hvad angår fysiske og digitale møder og mødesteder i arbejdsrummet
  • Kommunikations- og positioneringsplatform til eksternt at skabe værdi for dine relationer og kunder.

Du kan også indgå en samarbejdsaftale som Founding Partner, hvis du ønsker en større involvering og medejerskab. Tag fat i os for at høre mere om det.

Processen

Forløbet strækker sig over et år og involverer en fast gruppe af deltagere. Partnerstudiet samler aktører fra hele værdikæden omkring fremtidens arbejdsplads og diversiteten er en væsentlig for den enkelte deltagers udbytte.

Deltagerne samskaber og udvikler indholdet, indsigter og over 7 møder og worskhops i en gennemprøvet proces designet og faciliteret af Instituttet for Fremtidsforskning. Under og efter forløbet offentliggøres koncept, ideer og delkonklusioner af IFF, DFM og founding partners.

Tilgangen er udpræget strategisk, og deltagernes medvirken forventes derfor forankret i virksomhedernes og organisationernes strategiske ledelsesfora.

Målgruppe

Studiet består af ca. 20 forskellige organisationer og personer som har et fælles mål om at skabe mere værdi i arbejdsrummet med afsæt i deres egne udfordringer. Deltagerdiversitet og eventuelle konfliktende interessesæt er en integreret og værdifuld del af multiaktørstudiet. Der vil ikke være direkte konkurrenter i Den Flydende Arbejdsplads: 2025

Deltagerne vil altovervejende være danske (sproget vil være dansk) og chefer i deres respektive organisationer.

Priser og tid

Vi starter studiet op i Q4 2020 og det vil foregå fysisk i København. Pris for deltagelse: kr. 80.000 deltagelse i 7 møder fordelt over et år.

Eksklusivitet

Der vil ikke være direkte konkurrenter i partnerstudiet. Aftaler indgås efter først-til-mølle-princippet.

Information og kontakt Claus Sneppen Associeret partner csn@cifs.dk +45 26211221 eller DFM Netværks direktør Laura Lindahl eller videnschef Helle Lohmann Rasmussen.

Læs mere her: https://iff.dk/initiativer/partnerstudie-fremtidens-flydende-arbejdsplads-2025/ Den Flydende Arbejdsplads: 2025

Annoncer