Nyheder
tablet-menu
Nyheder
mobile-menu

Ny kommunikationskonsulent i DFM netværk

11. august 2020
Anne-Sofie Noltensmejer
Kommunikationskonsulent
DFM netværk

Mød vores nye medarbejder og læs hovedpointerne fra hendes bachelorprojekt
I foråret skrev Anne-Sofie Noltensmejer og hendes bachelormakker en kommunikationsstrategi til DFM netværk som afsluttende projekt på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Nogle af projektets indsigter og løsninger skal nu udføres i praksis og tilpasses virkeligheden, da Anne-Sofie d. 3/8 2020 er startet som kommunikationskonsulent hos DFM netværk. Anne-Sofie har her på siden samlet et par af hovedpointerne fra bachelorprojektet, som vi forhåbentlig kan få gavn af i DFM's fremtidige kommunikation til vores medlemmer. 

En stærk identitet sikrer stærk kommunikation 
Med udgangspunkt i medlemsundersøgelsen fra december 2019 samt en række nye medlemsinterviews blev der som grundlag for bachelorprojektet foretaget en analyse af DFM netværks umiddelbare situation. Situationsanalyse viste først og fremmest en svaghed i den store andel af ikke-aktive medlemmer, et manglende værdigrundlag for DFM samt en svag identitet - for hvad er DFM's why egentlig, og hvad skal medlemmerne forvente af DFM? 

På baggrund af situationsanalysen blev der lavet en kommunikationsstrategi, som har til hensigt at styrke DFM's identitet med bl.a. et stærkt why samt et sæt af konkrete og omfavnende værdier. Ved at sikre en stærk identitet kan DFM lettere kommunikere sine budskaber til nuværende såvel som nye, potentielle medlemmer og på den måde sikre værdi og relevant indhold til målgruppen.  

Nyt værdisæt til DFM
For at få sat ord på DFM's egentlige værdier blev der foretaget et (online) fokusgruppeinterview med fem medlemmer samt Laura Lindahl og Helle Lohmann Rasmussen. Formålet var at konkretisere en række værdier ud fra interviewpersonernes beskrivelser, oplevelser og fortællinger om DFM. Ved at inddrage både ansatte og medlemmer sikres det, at værdierne afspejler forskellige opfattelser af DFM. Ud fra fokusgruppeinterviewet blev der fastsat fire værdier, som var ord der gik igen flere gange i interviewet. Værdierne er: viden, udvikling, nysgerrighed og fællesskab. 

DFM's what, how og why
Med udgangspunkt i situationsanalysen samt en række af enkeltinterviews med direktør Laura Lindahl og et par håndfulde af DFM's medlemmer stod det klart, at DFM er sat i verden for at udvikle og forbedre den danske FM-branche i fællesskab med medlemmerne (DFM's why). Ved at facilitere netværk, medlemsmøder og webinarer skaber DFM nogle rammer, hvor medlemmerne nysgerrigt kan videndele og lære af hinanden (DFM's what). På den måde udvikles, inspireres og dygtiggøres medlemmerne (DFM's how). 

Netværkskommunikation - fra medlem til medlem 
Kommunikationsstrategien bygger således på DFM's identitet, som først og fremmest skal strammes op, så budskaberne kan få ben at gå på. Men formålet er, at DFM's tydelige why såvel som værdierne skal skinne igennem på tværs af kanalerne, og så skal der faciliteres meget mere netværkskommunikation fra medlem til medlem - dels for at anvende DFM's aktive medlemmer som opinionsledere og dels for at skabe et distribueret netværk, hvor medlemmerne får en aktiv og strategisk rolle som formidlere af DFM's budskaber. 

En opdateret kanalstrategi 
På baggrund af medlemsundersøgelsen samt rækken af medlemsinterviews stod det klart, at mikset af skarpe, konkrete nyhedsbreve, inspirerende og oplysende opslag på LinkedIn samt en informativ hjemmeside er den rette strategi. Dog skal de tre kanaler opdateres en smule, så nyhedsbrevene såvel som opslagene på LinkedIn ved første øjekast er indbydende, fængende, lette at overskue og desuden gør modtageren nysgerrig på at læse mere om både nyheder, faglige indslag og videndeling fra medlem til medlem. Og så skal hjemmesiden løbende opdateres og moderniseres, så den følger tiden og DFM's behov. 

Annoncer