Nyheder
tablet-menu
Nyheder
mobile-menu

Hjælp os med at kortlægge de hyppigste vanskeligheder i nyopførte faciliteter

20. november 2018
Helle Lohmann Rasmussen
PHD student
DTU management enginering

Arbejder du i en FM organisation, der indenfor de seneste år har modtaget et nyt byggeri? Så hjælp os med at kortlægge de hyppigste vanskeligheder i nyopførte faciliteter. Link til spørgeskema nederst.

DTU og Sweco undersøger hvilke udfordringer FM’ere oftest erfarer når et nybyggeri er sat i drift. Vi undersøger hvilke aspekter, der ser ud til at være godt på plads når der bygges nyt, og hvilke aspekter, der giver FM’ere vanskeligheder. Arbejder du med FM i en nyere bygning (eller en bygning, der indenfor de seneste år er væsentligt ombygget) så vil vi bede dig hjælpe os ved at udfylde spørgeskemaet (link herunder).

Hvis der er bygninger af forskellig alder i din organisation, beder vi dig svare på baggrund af den eller de nyeste bygninger. Det tager ca. 5 minutter og er anonymt. Svarene indsamles, behandles og opbevares i undersøgelsesperioden af DTU.

Undersøgelsen indgår i et igangværende Ph.d. projekt om integrering af driftsviden i design på DTU Management Engineering, Center for Facilities Management. Resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, eller dele heraf, vil blandt andet blive offentliggjort i artikler, både trykt og digitalt.

Du kan kun besvare spørgeskemaet én gang, men flere kollegaer i samme FM organisation er velkomne til at besvare spørgeskemaet. Spørgsmål vedr. undersøgelsen kan stilles til Helle Lohmann Rasmussen, DTU: helr@dtu.dk eller Poul Henrik Due, Sweco: poulhenrik.due@sweco.dk

Link til spørgeskema: FM vanskeligheder i nyopførte faciliteter

Annoncer