Nyheder
tablet-menu
Nyheder
mobile-menu

Sådan skaber du kloge kvadratmeter, øget velfærd og økonomisk råderum

28. januar 2019
Karina Lykkegaard
projektleder
DFM netværk

Kloge kommunale

Kloge kommunale kvadratmeter kommer i stigende grad på dagsordenen i direktionerne i kommunerne som et middel til at skabe mere fleksible løsninger, bedre kvalitet i bygningerne og øget økonomisk råderum til lokale prioriteringer.
 
Hvor direktionerne ser muligheder, ser brugerne måske i første omgang udfordringer. For kloge kommunale kvadratmeter kan betyde helt konkrete forandringer i hverdagen.  Det kan fx være, at en forening skal begynde at bruge et nyt lokale til deres aktiviteter, at forældre skal aflevere deres børn et nyt sted, eller at forskellige fagligheder skal begynde at sameksistere under samme tag.
 
Spørgsmålet er derfor, hvad der skal til for at skabe nogle gode processer, hvor der skabes opbakning og engagement omkring de nye løsninger?
 
Dét er temaet for gå-hjem-mødet 'Sådan skaber kloge kvadratmeter øget velfærd og økonomisk råderum', hvor der deles konkrete erfaringer, værktøjer og viden til at komme godt i gang med at skabe kloge kommunale kvadratmeter.

Se programmet og tilmeld dig her

Annoncer